Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU:n tuotantosidonnaiset palkkiot vahvistettu vuodelle 2016

Maa- ja metsätalousministeriö
4.2.2016 13.15
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään EU:n tuotantosidonnaisten palkkioiden ehdot, enimmäismäärät ja yksikkötukitasot vuodelle 2016. Tuotantosidonnaisia palkkioita voidaan maksaa yhteensä 102,6 milj. euroa. Tukimäärän kohdentumisesta on sovittu yhteistyössä tuottajien kanssa vuonna 2014. Palkkioiden ehtoihin ei ole tehty muutoksia viime vuoteen verrattuna.

Viime vuoden tapaan tukea maksetaan maidontuotannolle 32,0 milj. euroa, lampaan- ja vuohenlihantuotannolle 2,8 milj. euroa ja tietyille peltokasveille 13,7 milj. euroa. Naudanlihantuotannolle maksettava määrä on 54,1 milj. euroa, joka on pari miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna.   

Kaikkien nautaeläinten, lampaiden ja vuohien palkkiokelpoisuus perustuu eläinrekisterien tietoihin. Tästä syystä eläinten rekisteröinnin ja merkinnän sääntöjä esimerkiksi ilmoitusajoista on noudatettava huolellisesti. 

Nautaeläinpalkkiot maksetaan kahdessa erässä: 1.1.–15.9. kertyneiden palkkiokelpoisten eläinten perusteella palkkio maksetaan aikaisintaan kuluvan vuoden joulukuussa ja 16.9.–31.12. kertyneiden eläinten perusteella viimeistään kesäkuussa 2017. Teuraseläinten, uuhien ja kuttujen osalta palkkio maksetaan yhdessä erässä arviolta kevättalvella 2017. Peltokasvipalkkion osalta maksuajankohta tarkentuu myöhemmin.

Alla olevan taulukon yksikkötasoja tarkennetaan vielä ennen maksuja, kun palkkiokelpoisen eläinten ja pinta-alojen määrät ovat tiedossa.

LYPSYLEHMÄPALKKIO

milj. e

e/eläin, ha

Lypsylehmät Manner-Suomi AB-tukialue

30,50

540

Lypsylehmät Manner-Ahvenanmaa

1,14

640

Lypsylehmät ulkosaaristo AB-tukialue

0,36

870

Lypsylehmät yhteensä

32,00

NAUTAPALKKIO

Emolehmät, emolehmähiehot, AB-tukialue Manner-Ahvenanmaa ja Manner-Suomi

8,40

370

Emolehmät, emolehmähiehot ulkosaaristo AB-tukialue

0,85

540

Emolehmät, emolehmähiehot C-tukialue

8,85

130

Sonnit, härät Manner-Suomi AB-tukialue

13,70

490

Sonnit, härät Manner-Ahvenanmaa

0,60

540

Sonnit, härät ulkosaaristo AB-tukialue

0,50

950

Sonnit, ja härät C -tukialue

20,04

160

Teurashiehot AB -tukialue

1,00

250

Saaristohiehot AB -tukialue ulkosaaristo

0,15

600

Kaikki naudat yhteensä

54,09

UUHIPALKKIO

Uuhet Manner-Suomi AB-tukialue

1,00

50

Uuhet Manner-Ahvenanmaa 

0,30

70

Uuhet ulkosaaristo AB-tukialue

0,20

100

KUTTUPALKKIO AB-tukialue

0,20

150

TEURASKARITSA- JA -KILIPALKKIO koko maa

1,10

38

Kaikki lampaat ja vuohet yhteensä

2,80

PELTOKASVIPALKKIO

Valkuaiskasvit koko maa

6,30

70

Ruis koko maa

1,50

50

Sokerijuurikas koko maa

1,00

75

Tärkkelysperuna koko maa

3,70

560

Avomaanvihannekset AB-tukialue

1,20

140

Yhteensä

13,70

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 162304
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska p. 0295 162248
[email protected]

Ruoka ja maatalous Valtioneuvoston päätös