Hyppää sisältöön
Media

EU:n tuotantopalkkiot vahvistettiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2012 12.04
Tiedote -

Hallitus vahvisti tänään vuoden 2012 EU:n tuotantoon sidottujen palkkioiden ehdot ja yksikkötasot. Näillä palkkioilla tuetaan maidontuotantoa, naudan- ja karitsanlihantuotantoa sekä valkuais- ja öljykasvien ja tärkkelysperunan viljelyä. Palkkiot on otettu käyttöön asteittain alkaen vuodesta 2010 lukuun ottamatta tärkkelysperunapalkkiota, joka on uusi palkkiomuoto.

Aiemmin käytössä olleet tärkkelysperunan viljelijätuki ja perunatärkkelysteollisuudelle maksettu palkkio on lakkautettu. Tuotantosidonnaisia EU-palkkioita maksetaan nykymuodossaan vuosina 2012 ja 2013 enintään 57,0 miljoonaa euroa vuodessa.

Maidon- ja lihantuotannolle palkkiota tuotannon nykytason säilyttämiseen

Maidontuotannon tukemiseen varattu 9,5 miljoonan enimmäismäärä kohdennetaan Etelä-Suomen AB-alueelle. Tarkoituksena on ylläpitää maidontuotannon nykyistä tasoa. Lypsylehmäpalkkion arvioitu taso eläinyksikköä kohden vuodessa on 150 euroa. Lopullinen palkkion taso määritellään helmi-maaliskuussa 2013, kun tiedetään palkkiokelpoisten eläinyksiköiden määrä.

Nautapalkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 36,6 miljoonaa euroa. A-B -tukialueen enimmäisosuus on hiukan vajaat 11,7 miljoonaa euroa ja C-tukialueen alle 25 miljoonaa euroa. Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain eläinyksiköstä. Palkkioiden arvioitu taso emolehmästä ja emolehmähiehosta on A-B -tukialueella 160 euroa eläinyksiköstä ja C1-C4 -tukialueella 80 euroa eläinyksiköstä. Sonnista ja härästä myönnetään palkkiota A-B -tukialueella 400 euroa eläinyksiköstä ja C1-C4-tukialueella 220 euroa eläinyksiköstä. Lopulliset palkkioiden tasot määritellään kevättalvella 2013, kun lopulliset palkkiokelpoiset eläinyksiköt tiedetään.

Yhtenä lypsylehmä- ja nautapalkkioiden palkkion ehtona on tavanomainen tuotantotapa ja siihen liittyvä eläinten säännöllinen poikiminen. Tämän katsotaan edistävän maidon- ja lihantuotannon nykyisen tason säilyttämistä.

Karitsapalkkio laadukkaasta lihasta

Lammastalouden kehittämiseen tähtäävä teuraskaritsoista maksettava laatupalkkiota voidaan maksaa enintään 0,9 miljoonaa euroa. Palkkiota maksetaan koko maassa. Tavoitteena on kohottaa lampaan lihan laatua myöntämällä arviolta 23 euron suuruinen palkkio teurastetusta karitsasta. Yhtenä laatupalkkion ehtona on, että karitsan ruhopaino on enintään 18 kiloa. Ehtona on myös, että karitsa on merkitty ja rekisteröity lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmään. Lisäksi teurastamon on tullut tehdä teurastustiedoista ilmoitus eläinrekisteriin.

Karitsat on teurastettava Elintarviketurvallisuusviraston (Eviran) hyväksymässä teurastamossa tai kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymässä pienteurastamossa vuonna 2012. Palkkio voidaan myöntää, jos edellä mainitut edellytykset täyttävän teuraskaritsan ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi ja teurastettavat karitsat ovat olleet palkkion hakijan hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 30 vuorokautta teurastusta edeltävien 50 vuorokauden aikana. Teuraskaritsan laatupalkkio maksetaan kevättalven 2013 aikana.

Valkuais- ja öljykasveille sekä tärkkelysperunalle palkkiota ympäristöhyödyistä

Valkuais- ja öljykasveille suunnatun palkkion tavoitteena on saavuttaa ympäristöhyötyjä viljelykasvilajiston monipuolistumisen kautta. Valkuais- ja öljykasvipalkkioon on varattu enintään 6,5 miljoonan euron määräraha. Arvioitu palkkion taso on 50 euroa hehtaarilta, jos viljelyala on 130 000 hehtaaria. Palkkion lopullinen suuruus hehtaaria kohden määritellään marras-joulukuussa 2012, kun palkkiokelpoinen viljelyala tiedetään.

Tärkkelysperunapalkkiota voidaan maksaa enintään 3,5 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa noin 560 euron hehtaarikohtaista palkkiota, jos viljelyala on nykyinen noin 6 200 hehtaaria.

Palkkioon oikeuttavia valkuaiskasveja ovat peltoherne, härkäpapu ja makea lupiini. Makean lupiinin viljelijän on käytettävä hyväksytyn lajikkeen siementä, jonka alkuperä on pystyttävä osoittamaan. Palkkioon oikeuttavat myös valkuaiskasvien ja viljan seoskasvustot. Öljykasveista palkkioon oikeuttavat seuraavat: syysrapsi, syysrypsi, kevätrapsi, kevätrypsi, auringonkukka, öljypellava, öljyhamppu ja ruistankio.

Tuotantoon sidottuja EU:n rahoittamia palkkiota maksetaan Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan ns. terveystarkastuspäätöksen seurauksena.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. (09) 160 52935, 0400 812 935
maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. (09) 160 52663, 040 359 3093

Jari Koskinen