Hyppää sisältöön
Media

Euroopan Unionin yleinen tuomioistuin antoi tuomion maaseudun yritystukia koskevassa asiassa - Suomen kanta voitti

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2015 15.41
Tiedote

Euroopan Unionin yleinen tuomioistuin antoi 11. joulukuuta 2015 tuomionsa Suomen Euroopan komissiota vastaan nostamassa kanneasiassa. Kanne koski maaseudun yritystoiminnan ja maaseudun kehittämishankkeiden tukea koskevan komission rahoitusoikaisupäätöksen kumoamista. Tuomioistuimen päätöksen mukaan Suomen tulkinta säädöksistä on ollut oikea ja Suomi voitti siten asian.

Suomelle myönteisen päätöksen myötä komission avoinna oleva käytettyjä koneita ja laitteita koskeva rahoitusoikaisuvaatimus peruuntuu. Varauksen summa oli noin 1,1 miljoonaa euroa.
- Tässä käytiin rajaa jäsenvaltion oikeudellisesta harkinta- ja toimivallasta ja  kysymys oli siten periaatteellinen. Olemme hyvin tyytyväisiä lopputulokseen, hallitusneuvos Tanja Viljanen toteaa.

Komissio teki joulukuussa 2013 päätöksen, jonka mukaan Suomessa on myönnetty Euroopan unionin maaseuturahaston tukea käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan osin sääntöjenvastaisesti. Komissio olisi jättänyt maksamatta Suomelle noin miljoona euroa.

Suomi nosti helmikuussa 2014 unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen, jossa se pyysi tuomioistuinta kumoamaan kyseisen komission päätöksen. Kanteessaan Suomi katsoi, että komissio oli tulkinnut ja soveltanut asiaa sääntelevää unionin asetusta N:o 1974/2006 virheellisesti. Suomi katsoi, että Suomen lainsäädännössä oli asianmukaisesti vahvistettu ne edellytykset, joiden täyttyessä unionin maaseuturahaston varoista voidaan myöntää tukea pk-yrityksille käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan. Erimielisyys koski ohjelmakaudella 2007–2013 voimassa olleita sääntöjä.

Käytännössä päätös tarkoittaa, että ohjelmakaudella 2007–2013 käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintoihin osoitettu tuki myönnettiin Euroopan unionin säännösten mahdollistamalla tavalla. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman käynnissä olevalla ohjelmakaudella 2014–2020 investointeja koskevissa toimenpiteissä vain uudet koneet ja laitteet ovat tukikelpoisia.

Suomelle myönteisen Euroopan Unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen myötä maa- ja metsätalousministeriö harkitsee käytettyjen koneiden ja laitteiden tukikelpoisuuden sisällyttämistä maaseutuohjelmaan. Edelleen pääsääntönä olisi modernin teknologian käyttöönottamisen edistäminen tuen avulla. Käytettyinä hankittavia koneita ja laitteita voitaisiin tukea tietyissä erityistapauksissa, kuten alun perin ohjelmaa valmisteltaessa suunniteltiin.

Komissiolla on halutessaan kaksi kuukautta aikaa tehdä valitus, sillä Unionin yleisen tuomioistuimen tuomioista on valitusmahdollisuus.

Lue tuomio kokonaisuudessaan: http://bit.ly/1YgJso2

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: hallitusneuvos Tanja Viljanen, 0295 16 2353, vanhempi hallitussihteeri Mika Saari, 0259 16 2134
Lisätietoja ulkoasianministeriöstä: lainsäädäntöneuvos Sami Hartikainen, p. 0295 16 2134

Maaseutu