Hyppää sisältöön
Media

Uudella lohiasetuksella turvataan luonnonlohen nousu kutujokiin ja rannikon ammattikalastuksen edellytykset

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2008 10.12
Tiedote -

Valtioneuvosto hyväksyi 28.3.2008 asetuksen lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa. Asetus turvaa hallitusohjelman mukaisesti luonnonlohen nousun kutujokiin, poikastuotannon mahdollisimman korkean tason ja rannikon ammattikalastuksen toimintaedellytykset. Lohiasetus astuu voimaan 15.4.2008.

Ainoat jäljellä olevat Suomesta Itämereen vaeltavat luonnonlohikannat ovat Tornionjoen ja Simojoen kannat. Nämä muodostavat merkittävän kansallisomaisuuden, jonka säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Luonnonlohikannat voidaan turvata nyt annetulla asetuksella.

Merkittävä tekijä nyt tehtyjen päätösten taustalla ovat EU:n ajoverkkokalastuskiellon vaikutukset. Tiedot vuoden 2008 ensimmäisen kolmen kuukauden lohisaaliista vahvistavat sen, että 1.1.2008 voimaan astunut ajoverkkokalastuksen kielto vähentää merkittävästi avomeren lohisaaliita. Tämä lisää Suomen rannikoille ja jokiin tulevien lohien määrää. Kiellon arvioidaan siten yhdessä tehtyjen päätösten kanssa vahvistavan luonnonlohikantoja ja lisäävän lohisaaliita rannikolla ja joissa.

Lohenkalastus meressä siirtyy pääasiassa ammattikalastajille. Asetuksella asetetaan yleisrajoituksia lohenkalastukseen Pohjanlahden neljälle vyöhykkeelle. Yleisrajoitukset alkavat kaikilla vyöhykkeillä huhtikuun alussa ja kestävät Selkämerellä 16.6. asti, Merenkurkussa 21.6. asti, Perämerellä 26.6. asti ja Perämeren pohjukassa 1.7. asti. Lohenkalastus isorysillä sallitaan ammattikalastajille seitsemän viimeisen vuorokauden ajan ennen yleisrajoitusten päättymistä enintään kahdella hylkeenkestävällä isorysällä ammattikalastajaa kohden. Vuosina 2005 - 2007 sovelletusta valikoivasta pyynnistä poiketen ammattikalastajat saavat alkupäivien pyynnissä pitää kaikki saamansa mitan täyttävät lohet. Yleisrajoitusten päätyttyä isorysien lukumäärää rajoitetaan kahdessa kolmen viikon jaksossa ensin viiteen ja tämän jälkeen kahdeksaan isorysään ammattikalastajaa kohden. Tällä tavalla pyyntiponnistusta tasataan ja rajoitetaan kalastuskauden aikana sekä tuetaan luonnonlohikantojen monimuotoisuutta.

Muiden kuin ammattikalastajien osalta lohenkalastus isorysällä alkaa vasta kaksi viikkoa yleisrajoitusten päätyttyä ja jatkuu elokuun loppuun vain enintään yhdellä isorysällä kalastajaa kohden.

Asetuksessa määritellään Oulu-, Ii- ja Kemijoen edustoille istutetun lohen terminaalikalastusalueet ja Simojoen edustalle tiukemman rajoituksen alue. Kemijoen terminaalialueella kalastus on myöhennetty alkavaksi 11.6. Asetuksessa säädetään Simojoessa ja yleisrajoitusten aikana merellä viehekalastukseen yhden lohen päiväkiintiö kalastajaa kohden.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Kalatalousylitarkastaja Orian Bondestam, puh. 09 160 53162, 0400 392011