Hyppää sisältöön
Media

Maaseudun yritystukien hallinnointia yksinkertaistetaan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.4.2010 11.41
Tiedote -

Maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hallinnointi yksinkertaistuu. Valtioneuvosto hyväksyi tänään muutokset maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetun asetukseen. Asetus koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 mukaisia EU:n osaksi rahoittamia yritystukia, joita myönnetään maaseudun mikroyrityksille ja koko maassa elintarvikealan pk-yrityksille. Asetus tulee voimaan 28.4.

Maaseudun yritys- ja hankerahoitusta on pidetty hallinnollisesti raskaana. Rahoituksella pyritään luomaan uusia työpaikkoja maaseudulle ja monipuolistamaan maaseudun yritystoimintaa. Tavoitteisiin pääsemiseksi hallinnointia halutaan keventää.

Asetusmuutos perustuu osittain ministeri Anttilan asettaman hallinnollisen taakan vähentämistä selvittäneen työryhmän yritystukiasetusta koskeviin kehittämisesityksiin. Ohjeistusta, lomakkeita ja muuta toimeenpanoa koskevia esityksiä valmistellaan Maaseutuvirastossa.

Maaseudun yritysten investointituet myönnetään jatkossa pääsääntöisesti komission asetuksen mukaisena tukena. Tämän seurauksena investointituelle aiemmin asetetut euromääräiset enimmäisrajat poistuvat.

Muutoksen myötä maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yritystukijärjestelmissä noudatettavat käytännöt yhdenmukaistuvat. Jäljelle jäävät tukijärjestelmien erot johtuvat erilaisesta EU-lainsäädännöstä. Maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet perustuvat EU:n maaseuturahastoa koskeviin säännöksiin ja työ- ja elinkeinoministeriön osarahoitteiset tuet perustuvat EU:n rakennerahastoja koskeviin säännöksiin.

Asetuksesta on poistettu sokerialan kansallisen rakenneuudistusohjelman mukaista yritystukea koskevat kohdat, koska kyseisen ohjelman toteutukseen osoitetut varat on käytetty. Asetusmuutoksen jälkeen näistä varoista myönnettävää yritystukea ei voi enää hakea.

Muutoksella täsmennetään asetusta toimeenpanossa havaittujen tarpeiden vuoksi ja tehdään joitakin teknisiä muutoksia. Lisäksi käyttöön saadaan mm. maitoalan kehittämiseen liittyvä yrityksen kehittämistuen korotus alan haasteisiin vastaamiseksi.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
hallitussihteeri Mika Saari, p. 09 160 52242, 040 180 6544
neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, p. 09 160 52901, 040 524 6112