Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallitus esittää uutta lakia eläintunnistusjärjestelmästä

Maa- ja metsätalousministeriö 8.10.2009 10.37
Tiedote -

Valtioneuvosto hyväksyi tänään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi eläintunnistusjärjestelmästä. Esitys sisältäisi keskeiset säännökset maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvasta eläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmästä, sen hallinnoinnista ja valvonnasta.

Lailla koottaisiin yhteen nykyisellään sirpaleisesti eri lakeihin perustunut eläinten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvä säädöspohja. Lailla luotaisiin puitteet Euroopan yhteisön lainsäädännön vaatimien järjestelmien käyttöönottamiselle, yhdenmukaistettaisiin rekisterien perusteet ja sisältö sekä määriteltäisiin nykyistä tarkemmin rekistereihin talletettavat tiedot eläimistä vastuussa olevista toimijoista, eläinten pitopaikoista ja eläimistä. Esityksen tavoitteena olisi lisäksi edistää sähköistä asiointia ja rekisteritiedon hyödyntämistä elinkeinotoiminnan ja kilpailukyvyn kehittämisessä tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa vaarantamatta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen, p. (09) 160 53337, 050 367 1040