Hyppää sisältöön
Media

Hallitus vahvisti vuoden 2022 keskeiset kansalliset maataloustuet

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2022 14.01
Tiedote
Ruusukaalia Pirkanmaalla. Kuva Veli-Pekka Reskola

Hallitus päätti tänään 27. tammikuuta maa- ja puutarhatalouden keskeisistä kansallisista tuista vuodelle 2022. Valtioneuvoston asetuksilla vahvistettu kansallisten tukien kokonaisuus muodostuu pohjoisesta tuesta, Etelä-Suomen kansallisesta tuesta ja sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta.

Kansallista tukea maksetaan vuoden 2022 tuotannolle yhteensä noin 322,9 miljoonaa euroa. Käytettävissä oleva määräraha on noin 2 miljoonaa pienempi kuin vuonna 2021. Kansallisten tukien kokonaismäärästä noin 93 prosenttia on pohjoista tukea ja noin viisi prosenttia on Etelä-Suomen kansallista tukea. Vajaan kahden prosentin osuus tukimäärästä on muuta kansallista tukea, josta valtaosa on nyt vahvistettua sokerijuurikkaan kansallista tukea.

Kansalliset maataloustuet täydentävät EU:n yhteisiä tukijärjestelmiä, ja EU:n maatalouspolitiikka asettaa tiukkoja rajoitteita kansallisten varojen käytölle maatalouden tukemisessa. Tuilla ei saa vääristää kilpailua EU:n yhteisillä markkinoilla. EU-komission hyväksymät Suomen kansalliset tukimuodot perustuvat pohjoisiin tuotanto-oloihin ja niistä aiheutuviin korkeisiin tuotantokustannuksiin. Viimeisin pohjoisen tuen mahdollistava päätös on Suomen pohjoisten alueiden maataloutta koskevasta pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä annettu Komission päätös (EU) 2021/2312 (tiedoksi annettu numerolla C(2021) 8773).

Suomessa maatalouden tukien merkitys on erittäin suuri maatilojen kannattavuudelle ja siten kotimaisen ruuantuotannon ylläpitämiselle. Ilman tukivälineitä ruuan alkutuotanto olisi Suomen olosuhteissa nykyistä paljon vähäisempää ja voimakkaasti keskittynyttä, sillä pelkästään markkinatuotoilla ei pystytä kattamaan keskeisten elintarvikeraaka-aineiden korkeita tuotantokustannuksia.

Tukimäärät jakautuvat aiempien vuosien tapaan

Pohjoisen tuen määrä on noin 2,6 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2021. Etelä-Suomen kansallisen tuen määrä on sama kuin vuonna 2021 siirtymäkauden 2021-2022 EU-asetuksen mukaisesti. Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan koko maassa 350 euroa hehtaarilta aiempien vuosien tapaan.

Pohjoisesta tuesta yli puolet eli noin 160 miljoonaa euroa maksetaan maidontuotannolle. Maidon pohjoisen tuen kokonaismäärä on säilynyt tällä tasolla jo usean vuoden ajan. Litraa kohti maksettua tukitasoa on tarkennettu vuosittain tuotantomäärän kehityksen mukaan. Vuoden 2023 alussa maksetaan litratuen jälkierä, jolla varmistetaan käytettävissä olevan tuen täysimääräinen käyttö.

Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan sika- ja siipikarjataloudelle sekä puutarhatuotannolle EU:n siirtymäkauden asetuksen ja Euroopan komission päätöksen perusteella. Tukimäärät kokonaistasolla pysyvät samoina kuin vuonna 2021. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki nousee yhden euron viitemäärän yksikköä kohti AB-alueella ja 1-2 euroa viitemäärän ylittävää yksikköä kohti C-alueella. Kasvihuonetuotannon tuessa pinta-alaa kohti maksettavat tuet ovat hieman vuoden 2021 alkuperäisiä tukitasoja alemmalla tasolla viljelypinta-alojen muuttumisen vuoksi. Puutarhatalouden varastointituessa tukitasot ovat samat kuin vuoden 2021 alkuperäiset tasot.

Komission vuonna 2014 hyväksymän Etelä-Suomen kansallisen tuen ohjelman vuoden 2020 ehtoja sovelletaan EU:n siirtymäkauden asetuksen mukaisesti vuoden 2022 loppuun asti. Tukijärjestelmän jatkoa vuosina 2023-2027 valmistellaan kuluvana vuonna.

Pohjoiset tuet ennallaan

Teurashiehojen, emolehmien ja emolehmähiehojen sekä sonnien ja härkien tuet ovat vuoden 2021 tasolta. Uuhien ja kuttujen tuet säilyvät ennallaan.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetussa pohjoisessa tuessa tukitaso on pienempien eli alle 200 eläinyksikön viitemäärien osalta sama kuin vuonna 2021. Rajoitteen ylittävien viitemäärien tukitaso on laskennallisesti samalla tasolla kuin tuotannosta irrotettu tuki Etelä-Suomessa. Näiden yksiköiden tuki nousee yhden tai kahden euron verran viitemäärän yksikköä kohti. Eläinyksiköinä lasketut viitemäärät vahvistettiin sikojen ja siipikarjan kasvattajille tilakohtaisesti, kun tuotannosta irrotettu tuki otettiin käyttöön vuodesta 2009 alkaen. Pohjoisen tuen alueella tuki päätettiin tällöin porrastaa tilakoon mukaan.

Pohjoisessa hehtaarituessa, yleisessä hehtaarituessa ja nuorten viljelijöiden hehtaarikohtaisessa pohjoisessa tuessa tukitasot säilyvät samoina kuin vuonna 2021. Kasvihuonetuotannon pohjoisessa tuessa yksikkötuet ovat hieman vuotta 2021 korkeammalla tasolla viljelypinta-alojen muuttumisen vuoksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 16 2474
Erityisasiantuntija Mika Survonen, p. 0295 16 2215
Ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 0295 16 2193
Erityisasiantuntija Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi

Ruoka ja maatalous