Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö tiedottavat:
Hevosen lannan polttoa helpottavat lakiluonnokset lausunnolle

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 12.4.2018 10.38
Tiedote

Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö pyytävät lausuntoja luonnoksista lakimuutoksiksi, joilla helpotetaan tuotantoeläinten lannan polttamista korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä.

Ehdotetuilla lakimuutoksilla toteutetaan hallitusohjelman tavoite sallia hevosen lannan käyttö energiatuotannossa. Hevosen lantaa muodostuu noin 500 000-700 000 tonnia vuodessa. Lainsäädäntömuutosten jälkeen polttoon arvioidaan ohjautuvan enintään noin 100 000 tonnia hevosen lantaa vuodessa.

Lausuntopyyntö koskee ympäristönsuojelulakiin ja eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin suunniteltuja muutoksia. Niillä on tarkoitus panna täytäntöön Suomen aktiivisesti edistämä EU-asetusmuutos.  Muutoksia molempiin säädöksiin tarvitaan muun muassa siksi, että osa kaikkein pienimmistä EU-asetusmuutoksen soveltamisalaan kuuluvista energiantuotantoyksiköistä on ainoastaan sivutuotteista annetun lain piirissä. 

Ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan EU-asetusmuutokseen perustuen säännöstä, jonka mukaan lannan polttoon korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksiköissä ei tarvitse jätteenpolttolupaa vaan kyse on energiantuotannosta. Lisäksi ympäristönsuojelulaissa säädettäisiin EU-asetusmuutoksen mahdollistamat poikkeukset, jotka tuovat lisähelpotuksia lannan polttoon. Poikkeukset koskevat muun muassa polttolämpötilavaatimuksia ja päästöraja-arvojen määrittämistä. 

Lisäksi sovitettaisiin yhteen lannan polttoa valvovien eläintauti- ja ympäristöviranomaisten tehtäviä ja toimivaltuuksia. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvaa sivutuotelakia muutetaan niin, ettei sivutuotelain mukaista hyväksyntää vaadita osalta laitoksia, jotka jo kuuluvat ympäristönsuojelulain rekisteröinnin tai luvituksen piiriin. Muutoksella vähennetään ympäristösuojeluviranomaisten ja sivutuotelain mukaisesta hyväksynnästä vastaavan kunnaneläinlääkärin päällekkäistä työtä.

Lausuntoaineisto (lausuntopalvelu.fi)

Hallituksen HELMET – hevosenlanta menestystarinoiksi -hankkeen yhteydessä selvitettiin hallituksen esityksen yritysvaikutuksia ja raporttia on hyödynnetty hallituksen esityksen vaikutustenarvioinnissa. Raportissa käsitellään hevosenlannan polton potentiaalia ja kannattavuutta sekä energiatuotantolaitosten, talliyrittäjien ja polttotekniikkaa tarjoavien laitevalmistajien kiinnostusta ja valmiutta lannanpolttoon. Raportti on ladattavissa täältä:

HELMET- hevosenlanta menestystarinoiksi. Hevosenlannanpolton lainsäädännön muutoksen vaikutusarviointi (pdf, Envitecpolis) 

Lisätiedot:

Ympäristönsuojelulain muutokset:
Erityisasiantuntija Sami Rinne, ympäristöministeriö, p. 0295 250 361, etunimi.sukunimi@ym.fi
Lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi, ympäristöministeriö, p. 0295 250 072, etunimi.sukunimi@ym.fi

Eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muutokset: 
Eritysasiantuntija Kirsti Huovinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 182, etu.sukunimi@mmm.fi
Lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 234, etunimi.sukunimi@mmm.fi