Hyppää sisältöön
Media

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen painoarvoa ilmastopolitiikassa vahvistettava

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.3.2023 13.13
Uutinen

Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2030 toimeenpano käynnistyi alkuvuodesta. Suomessa sopeutumistyötä on tehty pitkään, ja olemme melko hyvin varautuneita muuttuvaan ilmastoon ja sään ääri-ilmiöihin. Varautumista on tärkeää jatkaa laajalla yhteistyöllä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. 

Ilmastonmuutos on uhka, joka pitää ottaa vakavasti. Maanantaina 20.3.2023 julkaistu IPCC:n raportti tuo esiin, että ilmastonmuutoksen etenemiseen liittyy riskejä, jotka ovat vakavampia kuin aiemmin on arvioitu. Pitkän ajan vaikutukset ovat moninkertaisesti korkeammat kuin ne, joita nyt jo havaitaan. Haitallisten seurausten todennäköisyys kasvaa sitä mukaa kun maapallon lämpötila nousee.

Suomi on kansainvälisesti vertailtuna melko hyvin varautunut ilmastonmuutokseen ja sen myötä yleistyviin äärimmäisiin sääilmiöihin, koska varautumis- ja sopeutumistyötä on tehty pitkään. Esimerkiksi tulvasuojelu on korkealla tasolla, ja siihen investoidaan vuosittain rahaa. Lisäksi aluetasolla tehdään monia ennakoivia toimia tulvariskien vähentämiseksi. Maastopalojen kansallisella valvonnalla, tähystyslennoilla ja satelliittivalvonnalla vähennetään merkittävästi laajojen maasto- ja metsäpalojen vaaraa. Myrskyriskeihin on varauduttu sähkönjakeluverkkoa vahvistamalla. 

Ilmaston muuttuessa tarvitaan kuitenkin lisätoimia. Näitä esitetään kansallisessa ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmassa, jonka valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2022. Suunnitelma kattaa vuoteen 2030 asti keskeiset tavoitteet ja toimet, joilla varaudutaan ja sopeudutaan muuttuvan ilmaston vaikutuksiin. 

Suunnitelman mukaisesti seuraavien vuosien aikana parannetaan muun muassa helleaaltoihin ja kuivuuteen varautumista. Lisäksi arvioidaan ilmastonmuutoksen kansainväliset vaikutukset Suomen huoltovarmuudelle. Tavoitteena on myös kehittää ilmastonmuutokseen sopeutumisen tiekarttoja eri toimialoille yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa, ja lisätä sopeutumiseen keskittyviä rahoitusmahdollisuuksia. 

Suunnitelman toimeenpano on jo monelta osin käynnissä. Kuivuusriskien hallintaa ja valuma-aluesuunnittelun tiekarttaa kehitetään maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Suunnitelman mukainen valtion ja järjestöjen yhteistyön ja vuoropuhelun vahvistaminen on myös käynnistetty, ja aluetason ilmastonmuutokseen sopeutumista vahvistetaan ELY-keskukseen perustetun ilmastoyksikön kautta.

Sopeutumissuunnitelman täysimittainen toimeenpano tarvitsee olemassa olevan rahoituksen turvaamista ja joiltain osin lisäpanostusta. Panostukset ovat investointi tulevaan, sillä ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei voi enää täysin välttää. 

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Karoliina Pilli-Sihvola, p. 029 516 2100, karoliina.pilli-sihvola@gov.fi
 

Luonto ja ilmasto