Hyppää sisältöön
Media

Viljelijät jättivät tukihakemuksensa maatalousinvestointeihin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2009 13.09
Tiedote -

Maatalouden investointitukien 9.1. päättyneellä hakukierroksella haettiin tukea yhteensä 1 497 investointiin. Avustusta haettiin 53 miljoonan euron edestä ja korkotukilainaa 129 miljoonaa euroa.

Euromääräisesti tarkasteltuna suurin kohde olivat lypsykarjanavetan uudisrakentamista, peruskorjausta tai laajentamista koskevat hankkeet. Näiden yhteenlaskettu rakennuskustannus on 79 miljoonaa euroa. Kyseisiä hakemuksia saapui 139 kappaletta, joista 25 Etelä-Suomen A- ja B-tukialueelta. Lihakarjanavetoita koskevia hankkeita haussa oli 42, joiden rakennuskustannus nousee 11 miljoonaan euroon.

Kappalemääräisesti eniten saapui salaojitusta koskevia tukihakemuksia, yhteensä 457. Niissä haettiin tukea 14 miljoonan euron kustannuksiin. Toiseksi eniten eli 168 saapui kuivureita koskevia hakemuksia. Niissä tukea haettiin yhteensä 22 miljoonan euron kustannukseen.

Sika- ja siipikarjatalouden osalta haettavana oli tuki vain tuotantoa lisäämättömiin investointeihin. Näitä hakemuksia oli yhteensä 39 kappaletta, joista 24 kohdistui perinteisten kanahäkkien korvaamiseen virikehäkeillä. Kasvihuonehakemuksia oli 33.

Investointiavustuksiin on vuonna 2009 käytettävissä varoja noin 135 miljoonaa euroa. Uuden investointitukijärjestelmän mukaan vastaanotettavien hakemusten tulee olla asiakirjoiltaan huomattavasti täydellisempiä kuin aiemmin, jolloin tukea saattoi hakea jatkuvasti. Hakemuksen täydennysaikaa on nyt rajoitetusti, sillä myös päätökset on tehtävä määräaikaan mennessä. Tämä lienee vaikuttanut hakumääriin tällä ensimmäisellä laajalla hakukierroksella.

Nyt jätettyihin hakemuksiin tehdään päätökset TE-keskuksissa maaliskuun loppuun mennessä. Seuraavan, jo 15.2.–15.4. toteutettavan hakukierroksen läheisyys vaikuttanee yhtälailla hakemusten määrään. Vasta tuolla hakukierroksella saadaan kuva siitä, missä määrin taloustaantuma ja maatalouden heikko kannattavuus näkyvät viljelijöiden investointihalukkuudessa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Hannu Porkola, maa- ja metsätalousministeriö p. 0400 736 631
ylitarkastaja Ilkka Simola, Maaseutuvirasto p. 0400 933 647
ylitarkastaja Tiina Pääsky, maa- ja metsätalousministeriö p. 040 736 8239

Sirkka-Liisa Anttila