Hyppää sisältöön
Media

Kansallinen metsäneuvosto evästi maankäyttö- ja rakennuslain ja luonnonsuojelulain valmistelijoita

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.5.2021 15.58
Uutinen

Metsäneuvosto kokoontui 24.5.2021 keskustelemaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja luonnonsuojelulain (LSL) uudistushankkeista. Keskustelun tarkoituksena oli syventää ymmärrystä näistä ajankohtaisista uudistuksista ja niihin liittyvistä haasteista sekä mahdollistaa monien erilaisten näkökulmien esilletulo.

Teamsin kautta järjestetyssä tilaisuudessa käytiin avointa ja aktiivista keskustelua sekä hankkeiden hyvistä puolista että vielä kehitystä vaativista kohdista. Mukana olivat myös lakien valmistelusta ympäristöministeriössä vastaavat asiantuntijat, ja keskustelua käytiin dialogihengessä erilaisia mielipiteitä ja niiden perusteluja esittäen. Tilaisuuteen osallistuivat myös ympäristöministeri Krista Mikkonen ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Esillä olleita teemoja olivat muun muassa viherrakenteet ja viheryhteydet, ekologinen kompensaatio, luontotyyppien luokittelu, alueiden virkistyskäyttö, digitalisaatio, varovaisuusperiaate sekä maanomistajien selvilläolovelvoite. Myös lakien tarkkarajaisuus, selkeys, ymmärrettävyys ja hyväksyttävyys herättivät paljon keskustelua.

Onnistumisiksi koettiin erityisesti digitalisaatioon ja hyvän hallinnon korostamiseen liittyvät esitykset. Kehitettävää löytyi puolestaan epäselvistä käsitteistä ja puutteellisiksi koetuista vaikutusarvioinneista. Tulkintaongelmien välttämiseksi pidettiin tärkeänä, että epäselvät käsitteet avataan ja määritellään sekä laissa että sen perusteluissa huolellisesti.  

Ministeri Leppä korosti tilaisuuden lopussa pitämässään puheenvuorossa lakien selkeyden merkitystä. Säännösten tulee hänen mukaansa olla myös oikeasuhtaisia. Esimerkkeinä oikeasuhtaisuudesta Leppä nosti esiin viherrakenteiden erilaisen merkityksen kaupungeissa ja maaseudulla, metsästyksen monet myönteiset vaikutukset sekä omaisuudensuojan, josta täytyy myös tulevaisuudessa pitää kiinni.  

Poliittinen sopu on ministeri Lepän mukaan vielä saavuttamatta molemmissa hankkeissa. Tämän vuoksi työtä ja keskustelua tulee vielä jatkaa, jotta yhteisymmärrys kaikkien osapuolten välillä saavutettaisiin parhaalla mahdollisella tavalla.

Molempien lakiuudistusten valmistelu jatkuu edelleen. Esitys luonnonsuojelulaiksi on lähdössä lausunnoille jo ennen kesälomia, ja hallituksen esitys pyritään antamaan tammikuussa 2022. Maankäyttö- ja rakennuslain valmistelu- ja lausuntoaikataulu tarkentuu myöhemmin.

Lisätietoa lakihankkeista:

Jari Leppä Krista Mikkonen Metsät