Hyppää sisältöön
Media

Keski-Pohjanmaan alueellinen biotalousfoorumi käynnisti biotalousfoorumisarjan

Julkaisuajankohta 6.10.2020 8.00
Uutinen
Järvimaisema.

Maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön järjestämät alueelliset biotalousfoorumit alkoivat 30.9.2020 Keski-Pohjanmaan foorumilla. Kaikille avoinna olevat foorumit ovat osa käynnissä olevaa biotalousstrategian päivitystyötä.

Keski-Pohjanmaan biotalousfoorumissa kuultiin esitykset alueen vahvuuksista: ravinnekierrätys paikallisesti, luova ja kestävä kotieläintuotanto, hiiliviisas suometsän hoito ja soveltavan kemian tutkimus biojalostuksen arvoketjussa.

Keskusteluissa nousi esiin maakunnan vahva rooli uusiutuvien luonnonvarojen osaajana. Maakunnan moderni osaaminen esimerkiksi maataloudessa ja turvemaiden käytössä tarjoavat mahdollisuuksia hyödyntää olemassa olevia teknologioita laajemminkin. Lanta on arvoaine, jota voidaan hyödyntää entistä enemmän sekä biokaasuna että ravinneomavaraisuuden vahvistajana. Puutuhkan käyttö suometsän hoidossa, ilmastokestävä maatalous sekä biomassojen eri ainesosiin liittyvä osaaminen olivat webinaarin osallistujien mukaan Keski-Pohjanmaan edistettäviä vahvuuksia. Alueella on merkittävä kemianalan osaamiskeskittymä.

Keski-Pohjanmaan biotalouden vahvistamiseksi ehdotettiin muun muassa ravinnekierron tehokkaampaa hyödyntämistä, digitalisaatiota biomassoihin liittyvissä arvoketjuissa, valokuituyhteyksien parantamista sekä AMK- ja yliopistotasoista biotalouden alojen koulutusta. Tilaisuudessa esitetyt diat löytyvät tästä linkistä.

Biotalousfoorumit syksyllä 2020

Biotalousstrategian päivityksen tavoitteena on luoda Suomeen biotalouden avulla uusia tuotteita ja palveluja, jotka tukevat talouskasvua ja työllisyyttä ja edistävät samalla hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. Tavoitteena on myös edistää kiertotaloutta osana biotaloutta. Biotalousfoorumeiden toivotaan kerryttävän näkemyksiä siitä, mitkä ovat alueiden näkökulmasta biotalouden mahdollisia tulevaisuuden menestystekijöitä ja miten niiden kehittymistä voidaan tukea.

Seuraavaan 6.10.2020 järjestettävään foorumiin kutsutaan toimijoita Etelä-Savosta. Tilaisuuden ohjelma löytyy tästä linkistä. Vastaavat tilaisuudet pidetään syksyn aikana myös Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Lapissa ja Varsinais-Suomessa. Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan toimijoille järjestetään lisäksi yksi yhteinen tilaisuus. 

Tiedote 22.9.2020: Alueelliset biotalousfoorumit tukevat biotalousstrategian päivittämistä

Tiedote 1.9.2020: Suomen biotalousstrategia päivitetään: tavoitteena tukea kestävää kasvua ja ilmastotavoitteita

 

Lisätietoja:


Apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, p. +358 40 752 3271, liisa.saarenmaa(at)mmm.fi

Viestintäasiantuntija Kukka-Maaria Virta, p. +358 50 4722 283, kukka-maaria.virta(at)mmm.fi

Biotalous