Hyppää sisältöön
Media

Kiinteistötoimitusmaksut alenevat

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2017 13.50
Tiedote

Kiinteistötoimitusmaksut alenevat vuoden 2018 alusta lukien. Keskimäärin maksut alenevat 0,8 %.

Yleisimmän kiinteähintaisen toimituksen eli lohkomisen pinta-alaperusteinen toimituskorvaus alenee keskimäärin 0,1 % ja työkorvauksena laskutettavien aikaveloitteisten toimitusten tuntihinta 2,2 % eli kaksi euroa 90 eurosta 88 euroon.

Kiinteistötoimituksista perittävien maksujen muutos perustuu Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimitustuotannon ja toimintamenettelyjen tehostumiseen. Maksuja tarkistetaan, jotta se vastaisi kiinteistötoimitusmaksulaissa säädettyä omakustannusarvoa eli kiinteistötoimituksesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulevat maksut ja yksikköhinnat on laskettu siten, että ne noudattavat vuodelle 2018 arvioitua kustannustasoa. Omakustannusarvon toteutuminen asetuksen voimassaoloaikana edellyttää myös tuottavuuden kasvua. Tuottavuuden arvioidaan kehittyvän edelleen aikaisempia vuosia vastaavalla tavalla.

Kiinteistötoimituksilla ylläpidetään kiinteistörekisteriä. Kiinteistötoimituksissa muodostetaan uusia kiinteistöjä, muutetaan kiinteistöihin liittyviä oikeuksia ja määritetään kiinteistön ulottuvuuksia.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 16 2300, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
johtava asiantuntija Taavi Kivipelto, Maanmittauslaitos, puh. 040 527 5445, etunimi.sukunimi(at)maanmittauslaitos.fi 

Huoneistot, maanmittaus ja paikkatiedot