Hyppää sisältöön
Media

Komissio ehdottaa tilatuen tukioikeuksien lakkauttamista ja uusien muodostamista

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 9.2.2012 8.23
Tiedote -

Euroopan komissio ehdottaa tilatuen tukioikeuksien mitätöimistä vuoden 2013 lopussa. Uudet tukioikeudet myönnettäisiin niille viljelijöille, jotka ilmoittavat tukikelpoista pinta-alaa vuoden 2014 tukihaussa. Uusia tukioikeuksia voitaisiin myöntää vuonna 2014 viljelijälle, joka on aktivoinut vuonna 2011 vähintään yhden tukioikeuden eli vähintään yhdestä tukioikeudesta on maksettu tukea.

Maa- ja metsätalousministeriö muistuttaa, että viljelijöiden on syytä ottaa nämä asiat huomioon, kun he suunnittelevat tukioikeuksien ja/tai peltojen ostoa, myyntiä tai vuokrausta. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kyseessä on vasta asetusluonnos ja sen sisältö voi vielä muuttua.

Euroopan komissio julkaisi 12.10.2011 asetusehdotukset, joiden mukaan määräytyisivät EU:n yhteisen maatalouspolitiikan päälinjat vuosina 2014 - 2020. Ehdotukset ovat parhaillaan Euroopan neuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyssä ja poliittinen päätös saataneen aikaisintaan vuoden 2012 lopulla.

Jos asetusehdotukset tulisivat sellaisenaan voimaan, voisi tukioikeuksien lakkauttaminen ja uusien muodostaminen aiheuttaa ongelmia pellonvuokraus- ja kauppatilanteissa. Jos esimerkiksi pellon ja tukioikeuksien vuokrasopimus on voimassa vuosina 2013 - 2014, vuokrattuina olevat tukioikeudet lakkautettaisiin ja uudet tukioikeudet muodostettaisiin vuokralaiselle.

Ehdotuksen mukaan uusiin tukioikeuksiin oikeutetut viljelijät voisivat tilan myynti- tai vuokraustilanteessa siirtää oikeuden saada tukioikeuksia yhdelle viljelijälle. Tätä koskeva sopimus olisi allekirjoitettava ennen 15.5.2014.

Vuonna 2014 muodostettavien tukioikeuksien arvo olisi alhaisempi kuin nykyisten tukioikeuksien, koska komission ehdotuksen mukaan nykyistä pienempi osuus tuesta käytettäisiin tukioikeuksiin. Osa tuesta käytettäisiin mm. tukeen viljelijöille, jotka noudattavat ympäristölle ja ilmastolle suotuisia maatalouden muotoja (ns. viherryttäminen), sekä nuorten viljelijöiden ja pienten tilojen tukeen.

Suomi on ehdottanut, että nykyiset tukioikeudet säilytettäisiin ja niiden arvoa mukautettaisiin uudistuksen mukaisiksi. Tällöin tukioikeuksien lakkauttamisen ja uudelleenmuodostamisen aiheuttamilta uusilta ongelmilta mm. vuokraustilanteissa vältyttäisiin.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. (09) 160 52935, 0400-812 935
maatalousylitarkastaja Marjatta Jokela, p. (09) 160 52314, 040-093 3671

Jari Koskinen