Hyppää sisältöön
Media

Komissiolta palaute vesienhoidosta ja tulvariskien hallinnasta

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 27.2.2019 17.02
Uutinen

EU:n komissio antoi 26.2.2019 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin täytäntöönpanosta. Kertomus sisältää suosituksia siitä, miten Suomen vesienhoito- ja tulvariskien hallinnan suunnitelmia tulisi kehittää. Komissio tulee vielä myöhemmin julkaisemaan yksityiskohtaisemmat jäsenmaakohtaiset suositukset.

Vesipuitedirektiivin tavoitteena on saavuttaa hyvä tila pinta- ja pohjavesissä koko EU:n alueella. Direktiivi on pantu Suomessa täytäntöön vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetulla lailla.

Vesienhoidon toimeenpanon suosituksissa nousee esiin pintavesien seurannan kehittäminen. Komissio toteaa, että uudet hankkeet, joilla saattaa olla tilaa heikentäviä vaikutuksia, tulisi arvioida perusteellisesti. Kertomuksessa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten veden tilan parantamisesta aiheutuvat kustannukset katetaan. Seuraavia vesienhoitosuunnitelmia laadittaessa tulisi harkita, onko niissä varauduttava myös kuivuuteen liittyviin riskeihin.

Tulvadirektiivi, joka on kansallisesti pantu toimeen lailla tulvariskien hallinnasta, luo puitteet järjestelmälle, jolla pyritään vähentämään tulvista aiheutuvia vahinkoja. Tämä tavoite on nyt tärkeämpi kuin koskaan, sillä ilman lisätoimenpiteitä EU:n vuosittaisten tulvavahinkojen arvioidaan kasvavan noin seitsemästä miljardista eurosta 46 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.

Ensimmäisistä tulvariskien hallintasuunnitelmista tehtyjen havaintojen perusteella tulvariskien hallinta on edistynyt merkittävällä tavalla koko EU:ssa. Komissio kehottaa kuitenkin Suomea, kuten montaa muutakin jäsenvaltiota, asettamaan tavoitteiden saavuttamiselle nykyistä selkeämmät määräajat sekä esittämään, ovatko toimenpiteet riittävät tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi on tarpeen huolehtia tulvariskien hallinnan yhteensovittamisesta ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan kansallisen työn kanssa.

Komission tiedote 26.2.2019 (in English)
Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle (suomeksi)

Lisätiedot:
Vesipuitedirektiivi: neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö, p. 0295 250 338, etunimi.sukunimi@ym.fi
Tulvariskit: neuvotteleva virkamies Ville Keskisarja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 390, etunimi.sukunimi@mmm.fi