Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Komission CAP-edotuksista vilkas keskustelu maatalous- ja kalastusneuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriö
19.6.2018 10.31
Tiedote

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto aloitti maanantaina 18. kesäkuuta keskustelun EU:n ohjelmakautta 2021-2027 koskevista politiikan uudistuksista, kuten yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston asetuksesta.

Neuvosto kokoontui Luxemburgissa. Kyseessä oli Bulgarian EU-puheenjohtajuuskauden viimeinen kokous. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ministerit keskustelivat yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistamisesta ja sen rahoituksesta. Monet jäsenmaat kritisoivat keskustelussa tavoitteiden ja rahoituksen epätasapainoa ja korostivat tarvetta politiikan aidolle yksinkertaistamiselle.

Suomen kannalta myönteistä ehdotuksessa ovat muun muassa pohjoisissa olosuhteissa välttämättömät tuotantoon sidotut tuet ja luonnonhaittakorvaus. Jäsenmaille annetaan aiempaa enemmän valtaa politiikan tavoitteiden, toimenpiteiden sekä valvonnan ja seuraamusten suunnittelussa. Tulevan politiikan pitää olla kuitenkin komission ehdotusta yksinkertaisempi.

”Esimerkiksi uuden ehdollisuuden vaatimukset vaikuttavat kovin monimutkaisilta ja ovat päällekkäisiä maaseudun kehittämistoimenpiteiden kanssa”, ministeri Leppä totesi.

Muissa asioissa käsiteltiin 15 maan yhteinen muistio maatalouspolitiikasta seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Suomi oli Ranskan ja muutaman muun maan ohella aloitteellinen asian esiin nostamisessa. Maiden pääviesti oli, että maatalouden haasteet ja vaatimukset lisääntyvät, jolloin rahoituksen pienentäminen ei ole oikeansuuntainen toimenpide.

Ministerit keskustelivat myös maatalousmarkkinoiden tilanteesta. Suomi nosti puheenvuorossaan esiin vaikean kasvukauden tilanteen ja kuivuuden sekä pyysi komissiolta toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi. Komissaari Hogan lupasi, että Suomelle, Ruotsille ja Portugalille myönnetään poikkeuksia ekologisen alojen ja viljelyn monipuolistamisen osalta.

Kalatalouden hallinnointiin toivotaan yksinkertaistusta

Neuvosto keskusteli myös vuoden 2019 kalastusmahdollisuuksista ja kalastuksenvalvontajärjestelmän muuttamista koskevista lainsäädäntöehdotuksista. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta jäsenmaat kannattivat yleisellä tasolla komission ehdotusta ja sen tavoitteita sekä esitettyjä toimia rahaston hallinnoinnin yksinkertaistamiseksi.

”Suomelle on tärkeää, että rahaston hallinnoinnissa siirrytään yksityiskohtaisesta säätelystä tuloksia ja vaikuttavuutta painottavaan hallinnointitapaan. Tämä mahdollistaisi myös kansallisten erityispiirteiden huomioon ottamisen. Esimerkiksi sisävesi- ja merialueita tulee Suomessa kohdella yhdenvertaisesti”, ministeri Leppä totesi.

Kalastuksenvalvontaa koskevan komission ehdotuksen osalta Suomi ja useat jäsenmaat suhtautuivat varauksellisesti laajennettuihin vapaa-ajan kalastuksen ja pienimuotoiseen rannikkokalastuksen valvontavelvoitteisiin. Myös isojen kalastusalusten kameravalvontaa ja moottoritehon seurantaa koskevia esityksiä arvosteltiin laajasti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Maatalousneuvos Kari Valonen, p. 0295 162 269

Kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 0295 162 458