Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Fiskvägen i Korkeakoski vid Kymmene älv färdig – att kunna simma förbi dammen ger vandringsfiskar möjlighet till naturlig livscykel

Jord- och skogsbruksministeriet
6.6.2016 13.14
Pressmeddelande

Fiskvägen som i dag öppnades i Korkeakoski i Kotka förbättrar avsevärt vandringsfiskens förhållanden i Kymmene älv och stärker Finska vikens vilda fiskbestånd. Nu kan laxar, öringar och moderfiskar till sik simma förbi kraftverkets damm till lekområdena i Kymmene älv. Åtgärderna i regeringens spetsprojekt förbättrar vandringsfiskarnas och de hotade fiskbeståndens tillstånd på många håll i landet.

– Vi inleder en ny era i Kymmene älvs historia när den mest lockande älvarmen nu öppnas upp för vandringsfisk, sade jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen som öppnade fiskvägen i Korkeakoski i Kotka.

– När vi satsar på att återställa fiskbestånden kan vi nå betydande resultat. Detta gäller särskilt Kymmene älv och fiskvägen i Korkeakoski. Att bara kunna passera en damm gör en naturlig livscykel möjlig för vandringsfiskar.   

– Samtidigt som fiskvägen hjälper att bevara naturens biologiska mångfald stärker vi fisketurismens, fritidsfiskets och det kommersiella fiskets möjligheter, konstaterade minister Tiilikainen.  

Enligt minister Tiilikainen är det möjligt att Kymmene älv och havsområdena i Kotka och Fredrikshamn utvecklas till ett betydelsefullt resmål också inom den internationella fisketurismen mellan Helsingfors och S:t Petersburg. Fiskvägen är det viktigaste projektet för att återhämta vandringsfiskar i Kymmene älv. Under den pågående spetsprojekttiden restaurerar man därtill bl.a. lekområden längre upp i Kymmene älv.

Att återställa vandringsfiskbestånd i Kymmene älv har redan länge betraktats som en viktig del av utvecklingen av fiskerihushållningen i Finska viken. Kymmene älv är ett av pilotobjekten i anslutning till regeringens spetsprojekt Naturpolitik. Kymmene älv hör till fiskvägsstrategins spetsobjekt.

Fiskvägen i Korkeakoski har en stighöjd på 13 meter och den betongkanal där fiskar tar sig fram längs bassängerna, är sammanlagt 205 meter lång.  

Vandringsfiskbestånd återställs i olika delar av landet

Att återställa vandrande och hotade fiskbestånd hör till de viktigaste frågorna i regeringens naturpolitik. Regeringen kommer att före år 2019 avsätta sju miljoner euro för pilotprojekt som förbättrar bl.a. östersjölaxens och havsöringens naturliga reproduktionsmöjligheter i älvar där vattenkraftverk skapar vandringshinder. Pengarna kanaliseras till projekt med snabb start och starkt regionalt engagemang.

– Statens pengar är i fortsättningen en grundpenning. Jag önskar att aktörerna i regionen, vattenkraftverken, andra företag, landskapsförbunden och kommunerna deltar i finansieringen av projekten, sade minister Tiilikainen.

Förbättringar utlovas i Kemi älv, Ounasjoki, Ijo älv, Ule älv, Lieksanjoki, Pielis älv, Hiitolanjoki och Kymmene älv. De har valts fram bland fiskvägsstrategins spetsobjekt. Varje älv har fått en regional samarbetsgrupp som beslutar för vilket ändamål man söker finansiering. Andra objekt är också möjliga.

Ytterligare information:
Jyrki Peisa, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 364 0836
Jouni Tammi, fiskeriöverinspektör, tfn 0295 16 2313

Fiskar Kimmo Tiilikainen spetsprojekt