Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuluttaja saa pian enemmän tietoa pakkaamattomista elintarvikkeista

Maa- ja metsätalousministeriö
23.10.2014 10.45
Tiedote -

Ammattikeittiöissä ja kaupoissa myytävistä pakkaamattomista elintarvikkeista on ensi keväästä lähtien ilmoitettava aiempaa enemmän tietoja. Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakkaamattomista elintarvikkeista ja ammattikeittiöiden tarjoilemista aterioista kuluttajalle annettavista tiedoista vähittäismyyntipaikassa tai tarjoilupaikassa tulee voimaan huhtikuun 2015 alussa. Tähän asti pakkaamattomana myytävistä elintarvikkeista annettavista tiedoista on ollut hyvin vähän säännöksiä elintarvikelainsäädännössä. Tarjoilupaikoissa tarjoiltavista elintarvikkeista kuluttajalle annettavista tiedoista ei ole ollut säännöksiä lainkaan. Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo, että uudessa asetuksessa pakkaamattomista elintarvikkeista vaadittavia tietoja on arvioitu riskiperusteisuuden näkökulmasta. – Tavoitteena on varmistaa kuluttajien riittävä tiedonsaanti ja kuluttajansuojan korkea taso. Samaan aikaan on varmistettava, että elintarvikealan toimijat pystyvät noudattamaan vaatimuksia ilman kohtuutonta hallinnollista taakkaa ja että vaatimusten noudattamista pystytään valvomaan, hän sanoo. Elintarvikkeen ainesosat oleellinen tieto vähittäismyynnissä Vähittäismyyntipaikassa pakkaamattomista elintarvikkeista on annettava seuraavat tiedot: allergiaa ja yliherkkyyttä aiheuttavat aineet, elintarvikkeen nimi, ainesosat, alkuperämaa vastaavassa laajuudessa kuin pakatuista elintarvikkeista sekä tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet. Lisäksi vähittäismyyntipaikassa on juustoista, makkaroista ja lihaleikkeleistä ilmoitettava rasvan ja suolan määrä sekä ruokaleivistä suolan määrä. – Elintarvikkeen ainesosat ovat tärkeä tieto ja niiden puuttuminen voi johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen koostumuksen ja muiden ominaisuuksien suhteen, toteaa Haikonen. Hänen mukaansa kuluttajat ovat kiinnostuneita siitä, minkälaisen reitin ruoka on kulkenut lautaselle. Elintarvikkeen alkuperämaan ilmoittamisvelvollisuutta laajennetaan EU-lainsäädännössä asteittain. Valmiiksi pakatun tuoreen sian-, lampaan- ja vuohen- sekä siipikarjanlihan alkuperämerkinnät tulevat pakolliseksi ensi huhtikuun alussa. Pakkaamattomana myytävän tuoreen lihan alkuperämaa täytyy ilmoittaa vastaavalla tavalla jatkossakin. Haikonen toteaa, että elintarvikkeen ravintosisällön määrittäminen on monimutkaista. – Tästä syystä pakkaamattomista elintarvikkeista on perusteltua vaatia ainoastaan kansanterveyden kannalta olennaisimmat ravintosisältötiedot. Lihan alkuperää ei toistaiseksi tarvitse ilmoittaa ammattikeittiössä Merkintävaatimuksen pakkaamattoman ruuan tarjoilupaikassa poikkeavat hieman vähittäismyyntipaikan merkintävaatimuksista. Ammattikeittiöissä kuluttajalle on ilmoitettava elintarvikkeen allergiaa ja yliherkkyyttä aiheuttavat aineet, elintarvikkeen nimi sekä alkuperämaa vastaavassa laajuudessa kuin pakatuista elintarvikkeista. – Koska esimerkiksi liha on ammattikeittiöissä tarjoiltavan aterian ainesosa, lihan alkuperämaata ei toistaiseksi tarvitse tarjoilupaikassa ilmoittaa, Haikonen kertoo. Hän toteaa, että pitkälle menevät tietovaatimukset johtaisivat ammattikeittiöissä todennäköisesti siihen, että toimijat alkaisivat valmistaa aiempaa enemmän vakioituja annoksia ja käyttää valmiita ja puolivalmiita raaka-aineita. – Tätä ei pidetä toivottavana kehityksenä. Tiedot pakkaamattomista elintarvikkeista pitää lähtökohtaisesti antaa kirjallisesti. Tiedot voi myös antaa suullisesti edellyttäen, että kuluttajalle annetaan elintarvikkeen luovutuspaikassa selkeästi tieto siitä, että tiedot saa pyydettäessä. EU:n elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 soveltamisalaan kuuluvat kaikki loppukuluttajalle tarkoitetut elintarvikkeet. Asetuksessa säädetään kuitenkin ainoastaan pakattujen elintarvikkeiden osalta, mitä tietoja niistä on annettava ja miten tiedot on annettava. Pakkaamattomista elintarvikkeista ja ammattikeittiöiden kautta luovutettavista elintarvikkeista vaadittavista tiedoista täytyy säätää kansallisesti. Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, p. 0295 16 [email protected]