Hyppää sisältöön
Media

Laittomasti tapettujen riistaeläinten arvot päivitetään

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2010 10.45
Tiedote -

Riistaeläinten ohjeelliset arvot päivitetään. Arvoja sovelletaan eräissä metsästyslainsäädännön rikkomistapauksissa. Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila allekirjoitti asetuksen elävän riistaeläimen ohjeellisista arvoista tänään. Muutoksella pyritään vähentämään muun muassa suurpetoihin viime aikoina kohdistunutta laitonta tappamista. Ajantasainen korvausvaatimus edesauttaa salakaatojen selvittämistä ja tapetun eläimen saamista takavarikkoon. Asetus tulee voimaan 1.5.2010.

Metsästyslain mukaan elävän riistan ohjeellisia arvoja voidaan soveltaa kahdessa eri tilanteessa. Niitä sovelletaan korvauksen määrittelyssä, kun metsästysoikeuden haltijan oikeuksia on loukattu ja loukatulle maksetaan korvaus. Arvoja sovelletaan myös rikolliseen toimintaan, kun riistaeläin on metsästetty vastoin metsästyslainsäädäntöä ja eläimen arvo tuomitaan valtiolle menetetyksi. Arvojen päivitys on tarpeen, sillä edellinen varsinainen päivitys on vuodelta 1993.

Jatkossa tavallisimpien ja runsaslukuisten elävien riistaeläinten (esim. fasaani tai rusakko) arvo on 100 euroa. Tiukasti suojeltujen suurpetojen arvot nousevat huomattavasti. Esimerkiksi elävän aikuisen karhun ohjeellinen arvo on jatkossa 8 200 – 15 500 euroa ja nuoren yksilön 4 500 euroa. Suden arvoksi on määritetty nuorelle yksilölle 4 500 ja aikuiselle 6 100 – 9 100 euroa.

Vastaavasti viime vuosikymmeninä merkittävästi runsastuneiden metsäkauriiden, kanadanhanhien ja merihanhien arvoja lasketaan, sillä ne eivät ole enää harvinaisia.
Omaisuuttaan (esimerkiksi kotieläimiään) pakottavalta ja välittömältä suurpedon hyökkäykseltä suojeleva henkilö ei joudu maksamaan valtiolle ampumansa riistaeläimen arvoa. Silloin puhutaan niin sanotusta pakkotilasta, joka määritellään tarkemmin rikoslaissa. Suurpedon tappaminen johtaa aina poliisikäsittelyyn.

Vahinkoa ja uhkaa aiheuttavat suurpedot pystytään poistamaan tehokkaasti riistanhoitopiirien luvilla. Myös poliisilla on oikeus määrätä ihmiselle vaaraa aiheuttava eläin lopetettavaksi.
Ministeriön asetuksessa määrittelemät arvot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen esityöhön, jossa arvon laskennassa on otettu huomion riistaeläinlajin uusiutumiskyky, suojelutarve ja kannan koko. Lisäksi arvoon vaikuttaa lajin riistallinen arvo eli mm. saaliiksi saatavan lihan määrä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, puh. 160 52469, 040 867 2667
ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. 160 52283, 040 733 6229

Sirkka-Liisa Anttila