Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Leader-ryhmien haku tulevalle rahoituskaudelle on avattu

14.4.2020 11.21
Tiedote
Leader-logon lippu

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut haun tulevan rahoituskauden Leader-ryhmiksi Manner-Suomessa. Haku on kaksivaiheinen. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulevan kauden Leader-ryhmät ja paikalliset kehittämisstrategiat ja myöntää ryhmille rahoituskehyksen haun toisessa vaiheessa.

Leader-ryhmät kehittävät omaa aluettaan. Ne tarjoavat paikallisille ihmisille, yhdistyksille ja yritykselle neuvontaa ja rahoitusta ihmisten kokoisten ideoiden toteuttamiseen. Leader-toimintaa rahoitetaan Euroopan unionin maaseuturahastosta. 

Nykyiset 54 Leader-ryhmää jatkavat toimintaansa rahoituskausien välisen siirtymäkauden ajan, eli ainakin vuoden 2021 ajan. Tulevan kauden Leader-ryhmät aloittavat toimintansa  siirtymäkauden jälkeen. Leader-ryhmiksi hakijoiden tulee toimittaa ensimmäisen vaiheen hakemukset maa- ja metsätalousministeriöön vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Haun ensimmäisessä vaiheessa hakijat 

- muodostavat ja kuvaavat Leader-ryhmän toiminta-alueen

- laativat alueen tarve- ja voimavara-analyysin

- kuvaavat Leader-periaatteiden mukaista toimintaansa ja Leader-toimintatavan osaamistaan

- laativat dynaamisen verkostoanalyysin

- laativat suunnitelman paikallisen strategian osallistavasta valmistelusta

Maa- ja metsätalousministeriö antaa hakijoille palautteen ensimmäisen vaiheen hakemuksista ja ohjeistaa haun toisesta vaiheesta alustavasti vuoden 2021 alkupuolella. Haun toisessa vaiheessa hakijat laativat paikallisen kehittämisstrategian. 

Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Leader-ryhmät ruokkivat oma-aloitteisuutta ja yritteliäisyyttä myöntämällä rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen projekteille. Leader-rahoitus tulee EU:n maaseuturahaston lisäksi valtiolta ja omalta kunnalta.

Lisätietoja:

CAP CAP27 EU ja kansainväliset asiat Hallinto Maaseutu