Hyppää sisältöön
Media

Kalatiestrategia turvaa vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.3.2012 12.09
Tiedote -

Valtioneuvosto hyväksyi tänään periaatepäätöksen kansalliseksi kalatiestrategiaksi. Strategian tärkein tavoite on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistaminen. Toiminta-ajatuksena on painopisteen siirtäminen istutuksista kalojen luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen.Kalojen kulkumahdollisuuksia parannetaan rakennetuissa joissa ja edistetään potentiaalisten lisääntymisalueiden käyttöönottoa esimerkiksi kalateiden, uomien vesittämisen ja perattujen koskien kunnostamisen avulla.

Nykyisin lukuisia vaelluskalakantojamme hoidetaan ja ylläpidetään pääasiassa kalanviljelyllä ja jatkuvilla istutuksilla. Pitkällä aikavälillä vaelluskalakantojen elpyminen tuo säästöjä valtion kalanviljelyssä muun muassa emokalaston ylläpidon kustannuksiin.
Vaelluskalakannat eivät pitkällä aikavälillä säily elinvoimaisina ilman luontaista lisääntymiskiertoa. Resurssien ohjaaminen kalakantojen luonnonlisääntymistä edistäviin toimenpiteisiin edistää luonnon ja vaelluskalakantojemme monimuotoisuuden säilyttämistä.

Kalateiden mahdollistama vaelluskalojen nousu jokeen luo edellytyksiä myönteisten yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten kehittymiselle sekä kestävän
kalastuksen järjestämiselle. Strategialla pyritään myös selkeyttämään kalateiden tarpeen arviointiin ja kohteiden valintaan liittyviä kysymyksiä, tukemaan ja parantamaan yhteistoimintahankkeiden etenemistä sekä edistämään vaelluskalojen elvyttämiseen liittyvien muiden tukitoimien toteutumista osana kalatieratkaisuja.

Kalatiestrategian on valmistellut maa- ja metsätalousministeriön 2.10.2009 asettama
laajapohjainen sidosryhmien edustajista koostunut työryhmä. Strategialuonnoksesta pyydettiin keväällä 2011 lausunnot, joita saatiin 58 kappaletta. Luonnosta tarkistettiin ja täydennettiin saatujen kommenttien perusteella.

Strategian toteutumisen seuraamista varten perustetaan seurantaryhmä. Strategian toteutumisesta saatujen seurantatietojen ja vesienhoitosuunnitelmien uudistamisen perusteella, periaatepäätös tulee tarkistaa 5 - 7 vuoden päästä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, puh. 040 772 12 62
Kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi puh. 0400 453 425