Hyppää sisältöön
Media

Luomualan toimijat vastaavat yhdessä tuoreen Luomu 2.0 -ohjelman toimeenpanosta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2023 14.45
Tiedote

Luomu 2.0 toimeenpanosuunnitelma on julkaistu 8. tammikuuta. Vuoteen 2030 tähtäävän suunnitelman tavoitteena on, että 25 prosenttia peltoalasta on luomutuotantoalaa, luomukeruuala on kaksikertaistunut 14 miljoonaan hehtaariin ja viljeltyä kalaa tai muita vesiviljelytuotteita on saatavilla kotimaan markkinoilla sekä vientiä varten. Julkisten ruokapalveluiden elintarvikehankinnoista neljäsosa on luomua. Tavoitteena on myös, että Suomesta tulee merkittävä luomutuotteiden viejämaa.

Toimeenpanosuunnitelman tavoitteisiin päästään tutkimukseen, neuvontaan ja koulutukseen panostamalla ja keskinäisellä yhteistyöllä. Luomutoimijoilta edellytetään vahvaa sitoutumista alan kehittämiseen. Myös tulevan hallitusohjelman kirjaukset vaikuttavat osaltaan luomutavoitteiden toteutumiseen.

Luomu on yksi vastaus kestävän ruokajärjestelmän kehittämiseen huoltovarmuudenkin kannalta. Tuotanto ei ole riippuvainen kemiallisista lannoitteista tai torjunta-aineista. Vuoden alusta voimaan tulleella kansallisella CAP-suunnitelmalla tuetaan luomutuotantoa ja siten varmistetaan huoltovarmuutta ja parannetaan ympäristön tilaa.

Luomutilat ovat kiertotalouden edelläkävijöitä, hyödyntävät biologista typensidontaa ja ravinteiden kierrätystä. Monipuolinen viljelykierto ja maan kasvukunnon ylläpito lisäävät maaperän hiilensidontaa ja ruokatuotannon sopeutumista ilmastonmuutokseen. Luomutuotanto ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.

Toimeenpanosuunnitelma on koottu yhteistyössä luomualan sidosryhmien ja hallinnon kesken maa- ja metsätalousministeriön vetämissä työryhmissä. Toimenpiteiden toteutumista seurataan Luomu 2.0 -ohjelman mukaisesti kahden vuoden välein yhdessä luomualan toimijoiden kanssa.

Luomu 2.0 -toimeenpanosuunnitelma suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi avautuu tästä linkistä.

Luomu 2.0 -ohjelma vuoteen 2030 avautuu tästä linkistä.

Lisätietoja:

Maatalousneuvos Kirsi Heinonen, kirsi.heinonen@gov.fi, 050 539 9588
Neuvotteleva virkamies Leena Seppä, leena.seppa@gov.fi, 040 740 4739