Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Luonnonhaittakorvauksen maksua suojavyöhykkeille rajoitetaan

Maa- ja metsätalousministeriö
4.2.2016 13.47
Tiedote

Hallitus päätti tänään, että luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavan peltoalan korvausperustetta muutetaan. Jatkossa kesantoja, luonnonhoitopeltonurmia ja vesiensuojelun tehostamiseksi perustettuja suojavyöhykkeitä voi olla enintään 25 prosenttia maatilan korvauskelpoisesta peltoalasta.

Aiemmin kaikesta maatilan korvauskelpoisesta suojavyöhykealasta maksettiin luonnonhaittakorvausta. Muutos ei koske ennen vuotta 2015 perustettuja suojavyöhykesopimusaloja.

Jos kesannon, luonnonhoitopeltonurmen ja suojavyöhykkeiden ala on yli neljänneksen peltoalasta, voidaan korvausta maksaa siitä alasta, joka saadaan jakamalla maatilan muiden korvaukseen oikeuttavien peltoalojen summa kolmella.

Luonnonhaittakorvaus on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020. Asetusmuutos perustuu maaseutuohjelmaan tehtyyn muutokseen, jonka komissio hyväksyi 16.7.2015. Muutoksella kohdennetaan luonnonhaittakorvausta maataloustuotannossa olevalle peltoalalle.

Luonnonhaittakorvauksen rajoitteesta keskusteltiin tuottajien ja valtion välisten tukineuvottelujen yhteydessä keväällä 2015, jolloin molemmat osapuolet pitivät tätä rajoitusta tarpeellisena määrärahojen riittävyyden turvaamiseksi ja rahoituksen suuntaamiseksi aktiivituotantoon.

Tulevasta muutoksesta kerrottiin maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa 10.4.2015

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska p. 0295 162248
maatalousylitarkastaja Antero Nikander p. 0295 162403
[email protected]

Ruoka ja maatalous Valtioneuvoston päätös