Hyppää sisältöön
Media

Luonnonvara- ja biotalouspäivät 2023: Kestävä kasvu ohjaa tulevia vuosia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2023 15.20
Uutinen
Kuva: Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Luonnonvara- ja biotalouspäivillä 20.-21.9.2023 Lappeenrannassa keskusteltiin tänä vuonna kestävästä kasvusta. Kestävämmin tuotetut raaka-aineet ja kulutustuotteet tuovat hyvinvointia koko Suomeen.

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion koollekutsumat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan luonnonvara- ja biotalouspäivät järjestettiin tänä vuonna Kaakkois-Suomessa. Päivien teemana oli kestävä kasvu, joka on läpileikkaavana teema myös uudessa hallitusohjelmassa. Kansliapäällikkö toi avauspuheessaan esille, että Kaakkois-Suomen alueella on paljon metsä- ja elintarviketeollisuuden osaamista, sekä maantieteellisesti merkittävä sijainti Venäjän rajan läheisyydessä. Alueella on esimerkiksi paljon yhteisiä rajavesiä Venäjän kanssa. 

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah totesikin videotervehdyksessään, että kestävä kasvu toimii ajurina lähitulevaisuutemme keskeisimmille muutoksille: ”Kestävän kasvun tavoitteena on siirtymä kohti kestävämmin tuotettuja raaka-aineita ja kulutustuotteita. Tähän liittyen meillä luonnonvarasektorilla on paljon mahdollisuuksia ja kasvupotentiaalia”. 

Ministeri toi myös esille Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen vaikutukset koko luonnonvarasektoriin. Vaikutukset tuntuvat erityisesti Venäjän rajan läheisyydessä Itä-Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala hoitaa monia turvallisuuskriittisiä tehtäviä ja huolehtii varautumisesta sekä turvallisuudesta, esimerkiksi vesihuollon, elintarvikkeiden, eläinten ja kasvien, patojen, tulvien ja kuivuuden sekä paikkatietojen osalta. Turvallisuus on myös kestävyyden ja kasvun keskeinen elementti.

”Moderni metsänhoito on rakettitiedettä”

Asiantuntijapuheenvuoroissa kuultiin sekä korkeakoulujen, Sitran että yritysmaailman edustajien näkemyksiä luonnonvarasektorin kestävän kasvun mahdollisuuksista.  

Helsingin yliopiston suometsätieteen professori Annamari Laurén totesi esityksessään, että moderni metsänhoito on parhaimmillaan rakettitiedettä. Lisäksi yhteiskunnallisessa metsäkeskustelussa tarvittaisiin nykyistä enemmän holistista näkökulmaa, koska metsä edustaa eri ihmisille eri asioita. Toisille metsä on ensisijaisesti ekosysteemipalveluiden tuottaja, toisille elinkeino tai sukutila.

Metsäteollisuuden edustajana tilaisuudessa puhunut Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Spring’n toimitusjohtaja Niklas von Weymarn totesi, että kestävää kasvua voidaan rakentaa metsäteollisuuden pää- ja sivuvirtoja hyödyntämällä sekä uusia innovaatioita skaalaamalla, esimerkiksi muovituotteiden korvaamista puukuituotteilla. 

LUT-yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen korosti puheenvuorossaan, että myös puhtaan energian osalta Suomessa on paljon kehittämispotentiaalia. Esimerkiksi tuulivoimatuotannon lähivuosien kasvuennuste on moninkertainen nykytuotantoon verrattuna.

Monipuolinen maa- ja elintarviketalous ponnistaa alueellista vahvuuksista 

Sitran johtava asiantuntija Liisa Pietola kertoi omassa puheenvuorossaan kestävästä maataloudesta. Pietola totesi, että monipuolinen maa- ja elintarviketalous ponnistaa alueellisista vahvuuksista, on taloudellisesti kannattavaa ja luontoa vahvistavaa. Kestävä ruokajärjestelmä alkaa jo pellolta. 

Elintarvikesektorin osalta Finnforel’n hallituksen puheenjohtaja Pekka Viljakainen kertoi, miten kalankasvatus voidaan toteuttaa kestävästi ja antibioottivapaasti niin, että tuotannosta ei tule päästöjä tai jätteitä. Viljakainen toi myös esille, että suomalaiselle kalateknologialle on paljon kysyntää ympäri maailmaa. Toisen elintarvikesektorin puheenvuoron pitänyt Kouvolan lakritsin yrittäjä Timo Nisula totesi, että elinkeinon kasvattamiseen kuuluu aina riskin ottaminen, mutta monilla suomalaisilla yrityksillä on elintarvikevientipotentiaalia. 

Ruokapalveluiden puheenvuoron käyttänyt keittiömestari Ulla Liukkonen painotti, että jokainen toimija voi kiinnittää huomiota kestävyysratkaisuihin, esimerkiksi suosimalla lähiruokaa, vähentämällä ruokahävikkiä ja hyödyntämällä raaka-aineet mahdollisimman hyvin. Asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen käytiin vielä Erätaukosäätiön fasilitoima dialogikeskustelu. 

Tilaisuuden järjestelyistä vastasi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä: 
erityisasiantuntija Minna Uusimäki, puh. 0295 162 284 ja johtava asiantuntija Johanna Vanhatalo, puh. 0295 162 177. Spostit: etunimi.sukunimi@gov.fi

Asiantuntijaesityksiä Luonnonvara- ja biotalouspäivillä: 

Tervetuloa Kaakkois-Suomeen! Satu Mäkelä ja Visa Niittyniemi
Monitavoitteinen metsien hoito ja käyttö, Annamari Laurén ja Marjo Palviainen
Uusilla metsäteollisuuden tuotteilla lisäarvoa, Niklas von Weymarn
Puhdas energia – Suuri kasvumahdollisuus Suomelle, Petteri Laaksonen
Kestävä maatalous, maaperän hiilensidonta, Liisa Pietola
Elintarviketeollisuuden näkökulma, Timo Nisula

Biotalous Luonto ja ilmasto Metsät Ruoka ja maatalous