Hyppää sisältöön
Media

Elintarvikeala tehostuisi kustannusindeksien käytöstä - esiselvitys indeksien rakentamisesta valmistunut

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2023 15.37
Tiedote
Rehuohran hinta on käyttökelpoinen eläintuotannon kustannusindeksin pohja. Rehuohra on merkittävä tuotantopanos kotieläintuotannossa ja sen hinta määräytyy markkinaehtoisesti.

Maa- ja metsätalousministeriön tilaaman selvityksen mukaan elintarviketalouden kustannuskehitystä voidaan laajasti kuvata kustannusindekseillä. Selvityksessä suositellaan, että elintarvikeketjun eri osiin muodostetaan markkinoiden muutoksia kuvaavia indeksejä ja että niitä tarkastellaan jatkossa osana elintarvikeketjun toimijoiden välisiä sopimusneuvotteluja.

Luonnonvarakeskuksen laatimasta selvityksestä ilmenee, millaisia kustannusindeksejä tilastoaineistojen pohjalta voidaan Suomen elintarvikealalle tuottaa ja miten ne tulisi rakentaa. Lisäksi saadaan kuva siitä, miten elintarvikealan tilastointia tulisi kehittää, jotta kustannusindeksien hyödyntäminen olisi tehokasta.

Suomen elintarvikealan kyky reagoida äkillisiin markkinamuutoksiin on selvityksen mukaan heikko. Reagointikykyä on tarpeen vahvistaa hyödyntämällä tehokkaasti käytössä olevaa informaatiota. Lisäksi uusia markkinaseurannan välineitä on tarvetta kehittää.

Kustannusindeksien laadintaan on mahdollista hyödyntää Luonnonvarakeskuksen tuottamia markkinamarginaaleja, jotka tarkastelevat maataloustuotteiden ja tuotantopanosten hintojen vaihtelun vaikutusta tuottajalle jäävään marginaaliin. Marginaalit on rakennettu sianliha-, porsas-, broileri-, kananmuna-, maidon-, ja naudanlihatuotannon sektoreille. Selvityksen mukaan puutarhatalous hyötyisi marginaalien rakentamisesta seitsemäntenä sektorina.

Selvitys käsittelee sopimushintojen tarkistuspykäliä. Yli 12 kuukauden sopimuksien tarkistuspykäliin suositellaan lisättävän markkinoiden muutoksia seuraavat mittarit sopimuskauden alussa. Lisäksi selvitys antaa suosituksen, että nykyistä elintarvikealan tilastointia tarkennettaisiin euromääräisellä datalla. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan myyntidataa pitäisi paremmin voida hyödyntää markkinamuutosten todentamiseksi. Tarvittaessa tilastolain ja kilpailulain tulkintoja ja käytäntöjä pitäisi selkiyttää lakimuutosten kautta.

-    Elintarvikeketjun toiminta tehostuu ja alkutuottajien asema vahvistuu, kun kustannusindeksejä hyödynnetään tehokkaasti, toteaa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Kustannusindeksien käyttö elintarvikeketjun toimijoiden välisissä sopimuksissa on jo nyt mahdollista. Jatkossa on tarpeen varmistaa eri osapuolten taito hyödyntää indeksejä lisäämällä esimerkiksi ohjeistusta ja suosituksia.

Lisätietoja:

Luonnonvarakeskus: Hanna-Maija Karikallio, hanna.karikallio@luke.fi

Maa- ja metsätalousministeriö: Yksikön päällikkö Anna-Leena Miettinen, anna-leena.miettinen@gov.fi

Esiselvitys kustannusindeksien rakentamisesta elintarvikealalle –julkaisu  (linkki)

Antti Kurvinen Ruoka ja maatalous