Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle uusi johtokunta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2011 9.12
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen uuden johtokunnan. Johtokunnan toimikausi alkaa 1.1.2012 ja päättyy 31.12.2014.

Johtokunnan puheenjohtajana toimii maanviljelysneuvos Esko Lindstedt ja varapuheenjohtaja kaupallinen neuvos Leena Mannonen maa- ja metsätalousministeriöstä. Muut johtokunnan jäsenet ovat kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kuopion kaupungista, ylijohtaja Erkki Kemppainen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta, hallituksen puheenjohtaja Olavi Kuusela Hogran Oy:sta, johtaja Seppo Aaltonen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:sta, kehityspäällikkö Jaana Kiljunen Valio Oy:sta, johtaja Merja Leino Atria Oy:sta ja henkilöstön edustajana laboratoriomestari Leena Puura Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta.

Johtokunta ohjaa ja valvoo Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) toimintaa.

Johtokunnan tehtävänä on muun muassa päättää tutkimuskeskuksen toimintalinjoista ja tavoitteista maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittujen tulostavoitteiden mukaisesti. Lisäksi johtokunta päättää esimerkiksi tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja muista tutkimuskeskuksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista. Johtokunnan tehtävänä on myös ohjata ja edistää MTT:n toimintaa yhteistyöverkostoissa, joista kansallisella tasolla merkittävin on luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET).

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousneuvos Taina Vesanto, puh. (09) 1605 4240, 040 740 941