Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeri Kurvinen: Luonnon tilan parantamista koskevassa EU:n asetusehdotuksessa on lisättävä jäsenmaiden liikkumavaraa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2022 15.07
Tiedote
Kuva suojärvestä

Euroopan komission kesäkuussa 2022 julkaisema asetusehdotus luonnon tilan parantamisen tavoitteista (ns. ennallistamisasetus) on nyt saatettu eduskunnan käsiteltäväksi. Valtioneuvoston 22.9.2022 eduskunnalle toimittamassa U-kirjelmässä kuvataan valtioneuvoston kannat komission ehdotukseen.

Ehdotetulla asetuksella olisi valtioneuvoston arvion mukaan merkittäviä vaikutuksia luontokadon pysäyttämisessä, ja Suomi kannattaa kirjelmän mukaan asetusehdotuksen tavoitteita ja velvoitteita. Asetuksella olisi suoria vaikutuksia maa- ja metsätaloussektoreille, ja tavoitteet koskevat myös kalataloutta.

”Luonnon tilan heikkenemisen pysäyttäminen on kaikkien EU-maiden yhteinen tavoite. Kunnianhimon lisäksi on kuitenkin huolehdittava myös siitä, että tavoitteet ovat kaikissa jäsenvaltioissa myös toteuttamiskelpoisia”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Valtioneuvosto kiinnittää kriittistä huomiota metsien monimuotoisuuden mittareihin

Asetuksen toimeenpano edellyttää luonnonhoitoa ja ennallistamistoimia esimerkiksi soilla, metsissä, maatalousympäristöissä, tuntureilla, rannoilla, merellä ja sisävesissä. Jäsenmaiden tulisi ehdotuksen mukaan varmistaa, että monimuotoisuus lisääntyy kaikissa metsissä – talousmetsät mukaan lukien – ja seurata metsien monimuotoisuuden kehitystä kaikille jäsenmaille yhteisillä mittareilla. Asetusehdotuksessa kuvattuihin kaikille yhteisiin metsäympäristöindikaattoreihin kiinnitetään kuitenkin U-kirjelmässä kriittistä huomiota. 

"Me tiedämme Suomessa hyvin, miten metsien monimuotoisuutta kannattaa seurata. On oltava tarkka, ettei EU-tason tavoitteilla puututa kansalliseen metsäpolitiikkaan”, sanoo ministeri Kurvinen.

Asetusehdotus asettaa tavoitteita myös turvepeltojen, turpeennostoalueiden ja muiden ojitettujen turvemaiden vedenpinnan nostamiselle. 

”Turvemailla tehdyt toimet ovat ilmastotavoitteiden kannalta tärkeitä, ja monia komission ehdottamia toimia tehdään ja valmistellaan Suomessa jo nyt. Ruokaturvaa, huoltovarmuutta ja maaseudun elinkeinojen toimeentulomahdollisuuksia ei saa heikentää. Tästä pidämme huolen koko valmistelun ajan”, vakuuttaa ministeri Kurvinen.

Jäsenmaiden liikkumavaraa on lisättävä

Komission asetusehdotus aiheuttaisi sellaisenaan Suomelle erittäin mittavina pidettäviä valtiontaloudellisia kustannuksia. Valtioneuvosto pitää siksi välttämättömänä, että ehdotuksen valtiontaloudellisia kustannusvaikutuksia pyritään alentamaan merkittävästi. Asetuksen ei tule aiheuttaa suhteetonta taakkaa jäsenvaltioiden valtiontalouksille.

”Ennallistamisasetuksen aiheuttamat kustannukset ovat kestämättömät jäsenmaille. Pidän tärkeänä, että jäsenmailla on oltava liikkumavaraa ja jäsenmaille on mahdollistettava resurssien järkevä käyttö. Kun jäsenmaat saavat vapaammin kohdentaa resurssit sinne, missä euroa kohden saadaan parhaat monimuotoisuusvaikutukset, kaikki voittavat”, ministeri Kurvinen painottaa.

Seuraavaksi U-kirjelmä käsitellään eduskunnassa. EU-tasolla asetusehdotusta käydään lisäksi läpi neuvoston työryhmässä, johon Suomi osallistuu. Suomi on ollut aktiivisesti mukana ennakkovaikuttamassa asetukseen. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:

  • ministerin erityisavustaja Lasse Kontiola, p. 0400 694 233
  • erityisasiantuntija Tuuli Orasmaa, p. 029 516 2056
  • kansainvälisten asiain neuvos Teemu Seppä, p. 029 516 2158 (erityisesti metsät)
  • Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi