Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriö mukana eurooppalaisen metsäkumppanuus-hankkeen valmistelussa 

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2022 15.43
Uutinen

MMM on mukana eurooppalaisen metsäkumppanuus-hankkeen valmistelussa metsäsektorin tutkimusyhteistyön edistämiseksi. Euroopan metsäinstituutin (EFI) johdolla toteutettava 4-vuotinen EUFORE-hanke (European Forest Research and Innovation Ecosystem) osana EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa –puiteohjelmaa arvioi ja linjaa metsäsektorin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotarpeita ja tarjoaa yhteistyöalustan alan eurooppalaisen yhteistyön vahvistamiseksi.

Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia kumppanuusohjelmia (European Partnerships) yhdessä yksityisen ja/tai julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Nämä kumppanuusohjelmat avaavat tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteille rahoitushakuja. 

Komissio on tunnistanut 49 jäsenvaltioiden, tutkimusrahoittajien, tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja muiden yhteisöjen välistä taustoiltaan ja toiminnoiltaan erilaista kumppanuutta, jotka luovat synergioita eri EU-politiikkojen ja EU-ohjelmien välillä. Osa kumppanuuksista on jo aloittanut toimintansa, osa alkaa seuraavan työohjelman myötä vuosina 2023–2024. Näissä kumppanuuksissa ei ole mukana suoraan metsäsektorille kohdentuvaa kumppanuutta ja tästä syystä on aloitettu neuvottelut Euroopan komission kanssa metsäkumppanuuden saamiseksi mukaan alkaen vuodesta 2025.

1.11.2022 virallisesti työnsä aloittaneen EUFORE-hankkeen tavoitteena on yhteistyössä laajan sidosryhmäjoukon kanssa muodostaa kehys kansainväliselle, kestävälle ja kattavalle yhteistyölle. Osallistujat arvioivat, määrittelevät ja luovat yhdessä eurooppalaiselle metsäsektorille yhteisen strategisen tutkimus- ja innovaatioagendan sekä sitä tukevan tiekartan toimenpiteineen ja sidosryhmäsitoumuksineen. Tehtävä työ tukee mahdollisen tulevan metsäkumppanuuden valmistelua Horisontti Eurooppa –ohjelman alla.

EUFORE-hankkeessa on mukana 15 jäsenorganisaatiota 10 eri maasta, hanketta koordinoi Euroopan metsäinstituutti (EFI). MMM:llä on hankkeessa keskeinen rooli tulevan metsäkumppanuuden strategisen tutkimusagendan valmistelun koordinaattorina. 

Hanke käynnistyy avauskokouksella Brysselissä 24.-25.11.2022. Lisätietoja saa niin EUFORE-verkkosivustosta kuin sosiaalisen median kanavistakin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
hankepäällikköMika Kallio, p. 0295 162 212
mika.kallio@gov.fi