Hyppää sisältöön
Media

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee maaseutuviraston perustamista

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2004 6.50
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee maaseutuviraston perustamista

Maa- ja metsätalousministeriö ryhtyy valmistelemaan uuden viraston perustamista keskushallintotason toimeenpanotehtäviä varten. Hanke liittyy hallitusohjelman mukaiseen pitkäjänteiseen alueellistamisohjelmaan. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle sijoitettavaan virastoon kootaan tehtäviä ja henkilöstöä maa- ja metsätalousministeriöstä ja sen tietopalvelukeskuksesta (Tike). Viraston tehtäviä voidaan tarvittaessa sijoittaa myös pääkaupunkiseudulle. Hanke on pitkällä aikavälillä yksi suurimmista alueellistamishankkeista valtionhallinnossa.

Viraston tarkka koko määräytyy myöhemmin. Alkuvaiheessa alueellistaminen koskee tehtäviä, jotka vastaavat muutamia kymmeniä henkilötyövuosia.

Esitys viraston sijaintipaikasta valmistellaan toukokuun loppuun mennessä ja tavoitteena on, että vaadittavista säädöksistä ja toiminnan aloittamisajankohdasta tehdään päätös vuoden 2006 aikana. Alueellistamisessa otetaan huomioon toiminnalliset ja taloudelliset seikat, keskushallinnon tehtävien alueellistamista koskevat säädökset, päätökset ja periaatelinjaukset sekä se, että vakinaisen henkilöstön toiselle paikkakunnalle siirtyminen perustuu henkilöstön vapaaehtoisuuteen.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten ns. tukitehtävien tuottavuutta parannetaan toimintoja ja niiden tukena käytettävää tekniikkaa yhtenäistämällä. Tehtäviä kootaan yhteen palvelukeskusmallin mukaisesti ja niitä sijoitetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tätä koskevat selvitykset ja ehdotukset valmistellaan syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi selvitetään maataloutta, maaseutua ja elintarviketurvallisuutta koskevan tilastotoimen kehittämisen ja uudelleenjärjestämisen tarpeet ja vaihtoehdot.

Hallinnonalan tutkimuslaitosten toimintaa tehostetaan alueellista toimipisteverkkoa kehittämällä, voimavaroja kokoamalla sekä tutkimusyksiköiden keskinäistä ja hallinnonalan ulkopuolelle suuntautuvaa yhteistoimintaa lisäämällä. Tavoite sisältyy maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmaan ja on osa sektoritutkimustoiminnan laajempaa kehittämistä.

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, maa- ja metsätalousministeriö p. (09) 1605 3303

maa- ja metsätalousministeri Korkeaojan erityisavustaja Jouni Lind,

p. (09) 1605 3302 ja 050 521 3305