Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maanmittauslaitoksen toimiala laajenee

Maa- ja metsätalousministeriö 27.6.2014 9.15
Tiedote -

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut lain Geodeettisen laitoksen ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintojen yhdistämisestä vuoden 2015 alusta Maanmittauslaitokseen. Tavoitteena on ollut koota maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tieto- ja paikkatietotehtävät Maanmittauslaitokseen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevien linjausten mukaisesti.

Nyt vahvistettuun lakiin sisältyvät säännökset muutoksen vaikutuksista Maanmittauslaitoksen organisaatioon, tehtäviin ja palveluihin. Uudistus tehostaa erityisesti paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä tiivistämällä kaikille paikkatietoalan toimijoille suunnattujen tukipalveluiden, tutkimuksen ja tietotekniikan kehittämisen välistä yhteyttä.

Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo korostaa paikkatietosektorin tulevaisuuden näyttävän hyvin lupaavalta:

- Tulevaisuudessa tutkimus ja ”insinööritieto” yhdistyvät entistä enemmän, mikä tarjoaa esimerkiksi liike-elämälle hienon mahdollisuuden hyödyntää tutkimustuloksia ja niistä johdettuja käytännön sovelluksia. Paikkatietoala on tulevaisuuden kasvuala.

Tarkoituksena on, että Maanmittauslaitokseen sisältyvä paikkatietokeskus tuottaa tulevaisuudessa myös tutkimukseen perustuvaa tietoa maanmittaukselle ja kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen. Lisäksi Maanmittauslaitokseen sijoitettu tietotekniikkapalvelukeskus tuottaa hallinnonalan toimialasidonnaisia tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Maanmittauslaitoksen nykyisiin kiinteistönmuodostamis- ja kirjaamistehtäviin ja maastotietojen ylläpitotehtäviin ei tule olennaisia muutoksia.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
johtaja Raimo Vajavaara, p. 0295 16 2124
lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, p. 0295 16 2448
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910

Petteri Orpo