Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maanmittauslaitoksen toimiala laajenee

Maa- ja metsätalousministeriö 9.4.2014 13.15
Tiedote -

Hallitus esittää eduskunnalle, että Geodeettisen laitoksen sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toiminnot yhdistetään vuoden 2015 alusta Maanmittauslaitokseen. Tavoitteena on koota maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tieto- ja paikkatietotehtävät Maanmittauslaitokseen valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta koskevien linjausten mukaisesti.

Esitykseen sisältyvät säännökset muutoksen vaikutuksista Maanmittauslaitoksen organisaatioon, tehtäviin ja palveluihin. Esitys tehostaa erityisesti paikkatietoinfrastruktuurin kehittämistä tiivistämällä kaikille paikkatietoalan toimijoille suunnattujen tukipalveluiden, tutkimuksen ja tietotekniikan kehittämisen välistä yhteyttä.

Tarkoituksena on, että Maanmittauslaitokseen sisältyvä paikkatietokeskus tuottaa tulevaisuudessa myös tutkimukseen perustuvaa tietoa maanmittaukselle ja kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen. Lisäksi Maanmittauslaitokseen sijoitettu tietotekniikkapalvelukeskus tuottaisi hallinnonalan toimialasidonnaisia tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Maanmittauslaitoksen nykyisiin kiinteistönmuodostamis- ja kirjaamistehtäviin ja maastotietojen ylläpitotehtäviin ei esitetä olennaisia muutoksia.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
johtaja Raimo Vajavaara, p. 0295 16 2124
lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, p. 0295 16 2448

Jari Koskinen