Hyppää sisältöön
Media

Maaseudun yrittäjille käynnistys-, investointi- ja kehittämistukea

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 1.6.2007 9.18
Tiedote -

Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen, jonka perusteella maaseudun yrittäjät voivat hakea käynnistystukea, investointitukea ja kehittämistukea. Lisäksi valtioneuvosto antoi asetuksen, jolla säädellään alueellisia ja paikallisia maaseudun kehittämissuunnitelmia. Molemmat asetukset liittyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007-2013.

Asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta koskee yritystoimintaa, jota harjoitetaan maaseudun yrityksissä maatilalla tai muualla kuin maatilalla. Tukiehdot ja -tasot eivät poikkea olennaisesti edelliseltä ohjelmakaudelta. Alkaville yrityksille voidaan myöntää käynnistystukea enintään 50 prosenttia alkuvaiheen palkkakustannuksista. Investointituen enimmäismäärä on alueesta ja yrityskoosta riippuen 10-35 prosenttia ja kehittämistuen enimmäismäärä 50 prosenttia. Pienille ja keskisuurille yrityksille voidaan myöntää tukea vain maataloustuotteiden ensiasteen jalostukseen.

Tuet alle kymmenen hengen yrityksille myönnetään pääasiassa de minimis –ehtoisina, jonka kokonaismäärä yritykselle ei saa ylittää 200 000 euroa kolmen vuoden jaksona.
Tukitasoja sekä tukien myöntö- ja maksamismenettelyjä on yhdenmukaistettu KTM:n yritystukijärjestelmän kanssa. Asetus tulee voimaan 1.6.2007.

Asetus maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista säätää alueellisista ja paikallisista maaseudun kehittämissuunnitelmista. Asetuksella säädetään myös maakunnallisten maaseutujaostojen tehtävistä ja kokoonpanosta. Maaseutujaostot ovat maakunnallisia yhteenliittymiä, jotka seuraavat kehittämissuunnitelmien toteuttamista ja käsittelevät ohjelmien mahdolliset muutokset.

Asetuksella säädetään myös maaseutuverkoston toimintaa koordinoivan maaseutuverkostoyksikön hallinnollisesta asemasta ja toiminnasta. Maaseutuverkosto kehittää ja ylläpitää maaseudun kehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä sekä tiedottaa ohjelmaan sisältyvistä mahdollisuuksista ja saavutetuista tuloksista. Maaseutuverkosto kokoaa yhteen maaseutuohjelmaan osallistuvat viranomaiset, järjestöt ja kansalaistoimijat. Verkostoyksikkö on ministeriön alainen itsenäinen yksikkö. Asetuksella säädetään lisäksi toimintaryhmien valinnasta. Asetus tulee voimaan 6.6.2007

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa, p. (09) 160 54298
Ylitarkastaja Sirpa Karjalainen, p. (09) 160 52901
Ylitarkastaja Antti Linna, p. (09) 160 52242