Hyppää sisältöön
Media

Maatalouden kriisipaketin kansallisen lisätuen suuruus vahvistettu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 17.12.2015 13.27
Tiedote

Hallitus vahvisti tänään maatalousalan vähämerkityksisenä tukena myönnettävän väliaikaisen kansallisen lisätuen suuruuden.

Lisätuki on osa maataloudelle kohdistettavaa kriisipakettia, joka koostuu kansallisesta ja EU-rahoituksesta. Kansallisesta noin 20 miljoonan euron rahoituksesta noin 15 miljoonaa euroa käytettäisiin esityksen mukaiseen tukeen. Loppuosa täydentäisi Suomelle myönnettyä noin 9 miljoonan euron EU-kriisitukea, joka on tarkoitus maksaa suorana tukena maito- ja sikatiloille.

Tänään vahvistetulla asetuksella säädetään maa- ja puutarhatalouden väliaikaisen kansallisen lisätuen määräytymisperusteista ja tukitasosta vuodelta 2015. Väliaikaista tukea voidaan myöntää komission asetuksessa (EU) N:o 1408/2013 tarkoitettuna tukena 15 000 euroa yritystä kohti kolmen verovuoden aikana. Hakijalle myönnetään lisätukea enintään 0,42 prosenttia siitä vieraan pääoman määrästä, joka on kohdistunut hakijan maa- ja puutarhataloustuotantoon 31. joulukuuta 2014 ja josta on vähennetty osto- ja siirtovelat. Tuen korotusta myönnetään enintään 1,29 prosenttia investointikustannusten määrästä.

Väliaikaista kansallista tukea voidaan myöntää yleiset kansallisen tuen saannin edellytykset täyttävälle hakijalle, joka harjoittaa maataloutta vuonna 2015. Hakijan on täytynyt saada kansallista tukea, Euroopan unionin suoraa tukea, luonnonhaittakorvausta, ympäristökorvausta, eläinten hyvinvointikorvausta tai luonnonmukaisen tuotannon korvausta vuodelta 2015.

Lisäksi hakijan maa- ja puutarhataloustuotantoon viime vuoden lopussa kohdistuneen vieraan pääomaan (poislukien osto- ja siirtovelkoja) on oltava vähintään samansuuruinen kuin hakijan toimintavuosien 2012–2014 maa- ja puutarhataloustuotannon arvonlisäverottomien myyntitulojen ja tukien vuosittainen keskiarvo. Hakijan vieraan pääoman määrän pitää olla vähintään 100 000 euroa.

Lisätukea voidaan korottaa, jos hakijan verovuosina 2010–2014 tekemien maa- ja puutarhatalouteen tarkoitettujen rakennusten tai rakennelmien hankinta- ja perusparannusmenojen yhteenlaskettu määrä vähennettynä samana ajanjakson aikana saatujen investointitukien ja korvausten määrällä ylittää 50 000 euroa.

Maatalouden jatkuvuuden turvaaminen edellyttää merkittäviä taloudellisia panostuksia, joita tehdään tyypillisesti etenkin tilanpidon alkuvaiheessa. Tämä on asetuksessa huomioitu siten, että 31. elokuuta 2015 asti tehdyn koko tilan hallinnan siirrot voidaan ottaa huomioon niin, että tilan jatkaja saa väliaikaisen kansallisen lisätuen hyväkseen, jos tilan edellinen haltija on täyttänyt tuen myöntämisen ehdot.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 162 347
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa p. 0295 162 289
maatalousekonomisti Antti Unnaslahti p. 0295 162 426
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Ruoka ja maatalous Valtioneuvoston päätös