Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalousneuvosto aloittaa yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen käsittelyn

Maa- ja metsätalousministeriö
15.6.2018 16.07
Tiedote

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto aloittaa Luxemburgissa 18.kesäkuuta keskustelun komission ehdotuksesta yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistamiseksi vuosille 2021-27. Seuraavan CAP-kauden lisäksi maatalous- ja kalastusneuvosto keskustelee maatalouden markkinatilanteesta, vuoden 2019 kalastusmahdollisuuksista sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa ja kalastusvalvontajärjestelmän muuttamista koskevista lainsäädäntöehdotuksista. Suomea neuvoston kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Komissio julkaisi ehdotuksensa yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi 1. kesäkuuta. Uudistuksen tavoitteena on komission mukaan antaa jäsenmaille lisää valtaa päättää niiden alueella sovellettavien maatalouden tukijärjestelmien sisällöstä, seurannasta, valvonnasta ja seuraamuksista. Samalla komissio esittää mm. uusia ja kattavampia ympäristövaatimuksia sekä siirtymistä kohti tulosperusteisempaa tukijärjestelmää.

Suomi pitää komission esitystä hyvänä lähtökohtana ja tukee komission ajatusta antaa jäsenmaille enemmän valtaa tukijärjestelmän suunnittelussa. Suomi katsoo, että jäsenvaltioille tulisi antaa riittävästi valinnanvapautta ympäristö- ja ilmastovaatimusten toteuttamiseen, jotta luonnonolosuhteiltaan ja maataloudeltaan erilaiset jäsenvaltiot voivat valita sopivimmat keinot täyttää asetetut tavoitteet. Suomi tukee myös pyrkimyksiä yksinkertaistaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja näkee, että tuensaajan hallinnollista taakkaa tulee vähentää.

Neuvoston keskustelu aloittaa pitkäjänteisen työn uuden CAP-kauden lainsäädännön hyväksymiseksi. Maatalouspolitiikan sisällöstä sopiminen edellyttää ensin ratkaisua EU:n monivuotisista rahoituskehyksistä, minkä jälkeen jäsenmaita edustava neuvosto ja Euroopan parlamentti neuvottelevat ja päättävät asetusten lopullisesta sisällöstä.

Ministeri Leppä on toistuvasti todennut, että maatalouden EU-rahoituksen tason laskeminen ei ole linjassa komission esittämien velvoitteiden lisääntymisen kanssa. Suomi on yhdessä viiden muun maan kanssa (Ranska, Irlanti, Espanja, Portugali, Kreikka) laatinut neuvoston käsiteltäväksi muistion maatalouden EU-rahoituksen turvaamisen tärkeydestä seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Maat painottavat, ettei maatalouden rahoituksen tasoa tule laskea nykytasosta.

Rahoitusmuistion lisäksi kokouksen muissa asioissa keskustellaan mm. mehiläisten ja pölyttäjien suojelusta ja rasvattoman maitojauheen varastojen vähentämisestä.

Lisätietoja MMM:stä:

maatalousneuvos Kari Valonen, +358 295 162 269

[email protected]