Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalousneuvostossa pyritään ratkaisemaan jäsenmaiden näkemys tulevan maatalouspolitiikan suunnasta

Maa- ja metsätalousministeriö
16.3.2018 14.18
Tiedote

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Brysselissä 19.3.2018. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Neuvosto keskustelee tulevasta yhteisestä maatalouspolitiikasta laadituista neuvoston päätelmistä ja niiden mahdollisesta hyväksymisestä. Neuvoston päätelmät on hyväksyttävä yksimielisesti, jotta ne voidaan antaa kaikkien jäsenmaiden yhteisenä näkemyksenä.  Päätelmillä on merkitystä tulevan yhteisen maatalouspolitiikan valmistelussa yhdessä Euroopan parlamentin ja komission kanssa.

Suomi kannattaa neuvoston päätelmien hyväksymistä, koska päätelmäluonnoksessa on huomioitu Suomen tavoitteet yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta seuraavalle kaudelle. Suomi on tyytyväinen, että neuvoston päätelmäluonnoksessa huomioidaan maatalouden kannalta epäsuotuiset alueet ja niiden erityistarpeet sekä biotalouden kasvava merkitys tulevaisuudessa.

Suomi pitää hyvänä, että nykyisiin ja uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen näkyy päätelmäluonnoksessa. Suomi katsoo, että neuvoston päätelmäluonnoksessa on korostettu oikealla tavalla tulevan yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamistarvetta hallinnollisen taakan vähentämiseksi.

Neuvosto kuulee myös komission esittelyn läntisen Välimeren pohjakalakantoja koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta. Asetusehdotuksen tavoitteena on vahvistaa alueen pohjakalakantoja ja se vastaa monelta osin Itämeren ja Pohjanmeren alueille tehtyjä monivuotisia suunnitelmia. Neuvosto käy ehdotuksesta valmistelevan keskustelun.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kari Valonen, puh. 0295 16 2269

Jari Leppä