Hyppää sisältöön
Media

Maitokiintiökauppa vapautetaan Etelä-Suomessa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2008 9.11
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään antanut maitokiintiökauppaa koskevan asetusmuutoksen, joka vapauttaa maidon toimituskiintiöiden kaupan Etelä-Suomessa ja suoramyyntikiintiöiden kaupan koko maassa. Lisäksi lannanlevitysala hyväksytään osaksi maitokiintiöjärjestelmän peltoalavaatimusta. Uusi asetus astuu voimaan 1.4.2008.

Asetusmuutoksen myötä kauppa-alueilla 1 (AB-tukialueet) ja 4 (Ahvenanmaa) kaikki kiintiökauppa siirtyy tuottajien väliseksi. Tämän kevään hallinnollinen kauppakierros on AB-alueella viimeinen. Hallinto ei siis jatkossa osta ja myy kiintiöitä Etelä-Suomessa. Ennen kauppakierroksen päättymistä jätetyt osto- ja myyntitarjoukset käsitellään edellisvuosien tapaan. Kauppakierros päättyy 31.3.2008, joka on myös viimeinen tarjousten jättöpäivä.

Etelä-Suomessa kiintiöiden hinta määräytyy jatkossa kysynnän ja tarjonnan perusteella. Käyttämättä tai myymättä jäävät kiintiöt siirretään ilman korvausta varantoon. Varantoon kertyneet kiintiöt hallinto jakaa ilmaiseksi pääsääntöisesti saman TE-keskuksen alueella kiintiöitä tarvitseville tuottajille nykyisinkin käytössä olevien jakokriteerien perusteella. Suoramyyntikiintiöiden kauppa vapautetaan koko maassa samoin periaattein.

Etelä-Suomessa kiintiöiden kysyntä ja tarjonta on ollut epätasapainossa ja hallinnollisia kiintiöitä on jäänyt myymättä. Syksyllä 2007 myymättä jääneet noin 10 miljoonaa kiintiölitraa siirrettiin C-alueelle. Suoramyyntikiintiöiden kysyntä on ollut vähäistä koko jäsenyysajan ja kansallisessa varannossa on ollut riittävästi jaettavaa.

Maitokiintiöasetuksen muutoksessa lannanlevitysala hyväksytään osaksi maitokiintiöjärjestelmään liittyvää peltoalavaatimusta. Tähän asti kiintiötä on voitu myöntää vain 12 000 litraa tuottajan hallinnassa olevaa peltohehtaaria kohti. Peltoalavaatimusta muutetaan, koska se on ollut tuotantoa rajoittava ja on aiheuttanut tarpeen lisäpellon hankintaan.

Maa- ja metsätalousministeriön ohjeen mukaisesti työvoima- ja elinkeinokeskusten tulee tehdä ratkaisut vireillä oleviin maatalouden investointi- ja nuoren viljelijän aloitustukihakemuksiin kesäkuun loppuun mennessä. Monille lypsykarjanavetoiden rakentamistukea hakeneille jouduttaisiin tällä hetkellä myöntämään tuki täyttä määrää pienempänä, koska lypsylehmäpaikkaa kohti asetettu maitokiintiövaatimus täyttyy vain osaksi. On tärkeää, että tuottajat, joiden investointitukihakemus on TE-keskuksen käsiteltävänä, mutta joiden maitokiintiövaatimus ei täyty, hakevat hallinnollista kiintiötä oman alueensa TE-keskukselta viimeistään 31.3.2008. Tällöin saadaan kartoitettua näiden tuottajien investointituen edellyttämä kiintiötarve. Tehdyt hakemukset pyritään ottamaan huomioon kauppakierrosta koskevia päätöksiä tehtäessä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousylitarkastaja Pekka Sandholm, puh. (09) 160 54249
ylitarkastaja Leena Lamminen, puh. (09) 160 52708