Hyppää sisältöön
Media

Metsähanhikannan hoitosuunnitelma lausunnoille

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.7.2024 12.59
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on viimeistellyt Suomen hoitosuunnitelman metsähanhikannalle ottaen huomioon kansainvälisen hoitosuunnitelman tavoitteet. Hoitosuunnitelmassa esitetään metsähanhen kannanhoidon tavoitteet ja toimenpiteet. Suunnitelmasta pyydetään lausuntoja 3.7.2024 – 14.8.2024.

Suomessa esiintyy kahta metsähanhen alalajia. Suurin osa metsähanhikannastamme on taigametsähanhia (Anser fabalis fabalis), joiden pääasiallinen pesimäympäristö koostuu aapasoiden ja vedenjakaja-alueiden erämaisista soista, vesistöistä ja näitä ympäröivistä metsistä. Tundrametsähanhet (Anser fabalis rossicus) ovat lähinnä läpimuuttajia, joita pesii suuria määriä Venäjän tundralla ja populaation länsireunan lintuja jossain määrin myös Ylä-Lapissa.

Lintuatlaskartoitukset ja talvehtimisalueilla tehdyt laskennat osoittavat taigametsähanhikannan taantuneen merkittävästi 1990-luvulta lähtien. Taantumisen syitä ei tunneta, mutta mahdollisia syitä voivat olla elinympäristöjen muutokset, metsästyskuolleisuus tai pyynnin kohdistuminen liiaksi emolintuihin ja kilpailevien lajien ja metsähanhia saalistavien petojen runsastuminen.

Päätavoitteena metsähanhikannan elpyminen ja säilyminen arvostettuna riistavarana

Hoitosuunnitelman päätavoitteena on hoitaa ja suojella taigametsähanhen kantaa ja elinympäristöjä niin, että kanta elpyy ja säilyy elinvoimaisena ja arvostettuna, kestävän käytön mukaisesti metsästettävänä riistavarana. Tärkeimmät toimenpiteet liittyvät metsästyksen säätelyyn ja kehittämiseen taigametsähanhen kansainvälisen hoitosuunnitelman pohjalta, pesimäkannan ja poikastuoton seurantaan ja tutkimukseen, pesimäympäristöjen ja muutonaikaisten levähdysalueiden hoitoon, kansainväliseen yhteistyöhön ja metsästyksen kestävyyttä, vastuullisuutta ja eettisyyttä koskevan tiedon levittämiseen. 

Toimenpiteissä otetaan huomioon taloudelliset ja sosiaaliset vaatimukset, alueelliset erityispiirteet ja kansainvälisen kannanhoidon tavoitteet. Hoitosuunnitelman toteuttamista ja vaikuttavuutta seurataan, ja tarvittaessa suunnitelmaa päivitetään.

Suomen riistakeskus päivitti metsähanhikannan hoitosuunnitelmaluonnosta yhteistyössä Turun yliopiston kanssa ja maa- ja metsätalousministeriö ohjasi päivitystä. Turun yliopisto vastasi päivityksestä biologisen tausta- ja tutkimustiedon osalta.

Lausuntopyyntö ja sitä koskeva materiaali ministeriön Lausuntopyynnöt-sivulla 

Suomen metsähanhikannan hoitosuunnitelmaluonnos

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

asiantuntija Ida Anomaa, p. 02951 2364, ida.anomaa(at)gov.fi (paikalla 3.7.2024 saakka sekä 1.8.-14.8.2024)
erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 02951 2338, janne.pitkanen(at)gov.fi (paikalla 5.7.22024 saakka sekä 5.8.-14.8.2024
asiantuntija Henna Väyrynen, p. 02951 2014, henna.vayrynen(at)gov.fi (paikalla 19.7.2024 saakka)
erätalousneuvos Vesa Ruusila, p. 02951 2051 vesa.ruusila(at)gov.fi (paikalla 13.7.2024 saakka, sekä 29.7. -2.8.2024)