Hyppää sisältöön
Media

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelma on julkaistu − alkuperäislajia suojeltava

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.10.2023 12.16
Tiedote
Metsäpeuravaadin vasansa kanssa Lauhanvuoren totutustarhassa kesäkuussa 2022.
Kuva: Milla Niemi / Metsähallitus

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelman päätavoitteina ovat metsäpeurakannan säilyminen ja vahvistuminen sekä Suomenselän ja Kainuun osakantojen yhdistyminen. Päivitetty hoitosuunnitelma julkaistiin perjantaina 29.9.2023.

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä halutaan varmistaa metsäpeuralle tärkeiden elinympäristöjen riittävyys ja laadukkuus. Myös monilajinen kannanhoito on mukana hoitosuunnitelmassa aiempaa enemmän. Hoitosuunnitelma tuo esille tämän hetken uhkia ja haasteita metsäpeurakannan elinvoimaisuudelle. Suurimmiksi haasteiksi on tunnistettu maankäytön muutokset tuulivoimarakentamisen muodossa sekä suurpetokantojen kasvu ja levinneisyysalueen laajentuminen. Myös metsäpeuran leviäminen Oulujoen pohjoispuolelle poronhoitoalueen tuntumaan tulee vaatimaan nopeita toimia perimän suojelemiseksi.

– Metsäpeura on arvokas alkuperäislaji ja suomalaiset suhtautuvat siihen myönteisesti. Laji on kuitenkin päässyt aikoinaan hiipumaan, joten hoitosuunnitelmassa korostuvat erityisesti suojelulliset tarpeet. Tutkimuksella, hoitotoimilla ja viestinnällä on tärkeät osansa ymmärryksen ja sopivien elinympäristöjen lisäämisessä, kertoo erätalousneuvos Vesa Ruusila.

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelman on tehnyt Suomen riistakeskus osana MetsäpeuraLIFE-hanketta vuosina 2020–2022. Hoitosuunnitelma on päivitys ensimmäisestä, vuonna 2007 julkaistusta suunnitelmasta. Suunnitelmaluonnos on ollut lausunnoilla touko−kesäkuussa 2023. Kannanhoitosuunnitelman on vahvistanut maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah perjantaina 29.9.2023. 

Suunnitelma koostuu erillisestä toimenpideosiosta ja sitä taustoittavasta osiosta. Hoitosuunnitelmassa on otettu huomioon uusin tutkimustieto, viimeisin metsäpeurakannan kehitys ja tähän mennessä toteutuneet kannanhoitotoimenpiteet. Metsäpeurakannan hoitosuunnitelma on julkaistu valtioneuvoston julkaisusarjassa sähköisenä.

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelma ja taustaosio

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 

Asiantuntija Ida Anomaa, p. 029 5162 364, etunimi.sukunimi@gov.fi