Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö 6.11.2009 6.05
Tiedote -

Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishankkeen väliraportti luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle perjantaina 6.11. Raportissa hankkeen johtoryhmä korostaa, että organisaatiomallin tulee perustua metsäkeskusten ydintehtäviin. Hankkeen yhteydessä selvitetään myös, miten toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet ydintehtäviin.

Kilpailunäkökohdat vaikuttavat sekä metsäkeskusten liiketoimintaan että edistämistoimintaan. Hankkeessa arvioidaan, mitkä tehtävät tulisi säilyttää metsäkeskuksilla ja mitkä tulisi siirtää vapaan kilpailun piiriin.

Hankkeessa valmistellaan myös ehdotuksia metsänhoitoyhdistysten metsänhoitomaksulla tuotettavien palvelujen ja liiketoiminnan erottamiseksi siten, että tasapuolisen kilpailun edellytykset turvataan. Hankkeen määräaika on 31.12.2009.

Väliraportissa punnitaan mahdollisia tulevaisuuden organisaatiomalleja. Hankkeen tavoitteena on yhteiskunnan varoilla kerättävän metsävaratiedon mahdollisimman tehokas hyödyntäminen.

Hankkeen tavoitteena on myös selkeyttää edistämisorganisaatioiden välistä työnjakoa, lisätä valtion tukien vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä parantaa kilpailun edellytyksiä metsäpalvelumarkkinoilla. Uuden teknologian mahdollisuudet metsänomistajien neuvonnassa avaavat aivan uusia kehittämismahdollisuuksia.

Edistämisorganisaatioiden kehittäminen on yksi Kansallisen metsäohjelman kehittämishankkeista. Hankkeen taustalla ovat muun muassa metsänomistajakunnan rakenteen muuttuminen, valtion aluehallinnon uudistus ja valtion tuottavuusohjelma.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylijohtaja Aarne Reunala, p. 0400 437 222

Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke -väliraportti