Hyppää sisältöön
Media

Metsätieto ja sähköiset palvelut kehittämishankkeiden rahoituksen haku avautui vuodelle 2016

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2015 15.23
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa haettavaksi valtionavustusta Metsätieto ja sähköiset palvelut tutkimus- ja kehittämishankkeisiin vuodelle 2016. Hakuaika päättyy perjantaina 29.1.2016.

Metsätieto ja sähköiset palvelut hanketta on edeltänyt metsäsektorin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä tehty Metsätieto 2020 -esiselvitys. Siinä on hahmotettu tavoitetila tulevaisuuden metsätiedolle ja luotu kehittämissuunnitelma, miten tavoitteeseen päästään. 

Rahoituksen yleistavoitteet

Määrärahoilla rahoitetaan Metsätieto 2020 -hankkeen kehittämissuunnitelman toteuttamista. Hankkeiden valinnassa painotetaan digiloikan mahdollistavaa tutkimusta ja kehittämistyötä sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Yksittäisen yrityksen tuotteiden tai palveluiden kehitystä ei rahoiteta. Hankkeiden tulosten tulee olla kaikkien hyödynnettävissä.

Hankehaun teemat

  1. Metsäkonetiedon välitys keskitettyyn tietokantaan, kehittäminen ja tietokantasovelluspilotti
  2. Olosuhdetieto mukaan metsätietoon 
  3. Metsäkonetieto puustotulkinnan apuaineistona 
  4. Seuraavan sukupolven palvelualustan kehittäminen metsätiedon jakeluun 
  5. Metsien inventoinnin kustannus-hyöty -analyysi 
  6. Puuston laatutunnukset 
  7. Metsävaratiedon ajantasaistus - satelliittikuviin perustuva muutostulkinta 
  8. Taimikoiden tiedonkeruun kehittäminen

Hakemusten jättäminen ja käsittelyaikataulu

Hakemukset tulee toimittaa allekirjoitettuina ja liitteineen 29.1.2016 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti sähköisesti pdf-tiedostona maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@mmm.fi.

Tavoitteena on, että maa- ja metsätalousministeriö tekee rahoituspäätökset helmikuun 2016 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Metsätieto ja sähköiset palvelut -hanke ja hakuilmoitus: https://mmm.fi/metsatieto-ja-sahkoiset-palvelut
Hankehaun teemat ja hankerahoituksen menettelytavat: ylitarkastaja Niina Riissanen, p. 0295 16 2339, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kimmo Tiilikainen Metsät