Hyppää sisältöön
Media

METSO-ohjelman luonnonhoitohankkeisiin ja ympäristötukisopimuksiin 9,3 miljoonan euron rahoitus vuodelle 2021

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2021 10.35
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Suomen metsäkeskukselle 9,3 milj. euroa METSO-ohjelman toteuttamiseen. Määrärahasta 8,1 miljoonaa euroa on tarkoitus käyttää 10-vuotisten ympäristötukisopimusten tekemiseen ja 1,2 milj. euroa luonnonhoitohankkeisiin yksityisten metsänomistajien kanssa.

Tavoitteena on, että kuluvana vuonna ympäristötukisopimuksia solmitaan arviolta 3 800 hehtaarille. Elinympäristöjen hoidon ja kunnostuksen toteutustavoite on 250 hehtaaria. Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeiden määrällisenä tavoitteena on avata hankehakuun vuonna 2021 vähintään 10 elinympäristöjen hoito ja kunnostushanketta, 10 vesiensuojeluhanketta ja 10 monimuotoisuutta edistävää kulotushanketta.

Vuonna 2021 päättyy noin 1 100 metsänomistajan ympäristötukisopimus, joiden alue kattaa pinta-alaltaan noin 5 300 hehtaaria. Erääntyvien sopimusten pinta-alasta noin puolet on vähäpuustoisia elinympäristöjä, joita ei enää pääsääntöisesti rahoiteta. Tavoite on kohdentaa rahoitus monimuotoisuusarvoltaan merkittävimpiin kohteisiin sekä parantaa arvokkaiden luontokohteiden kytkeytyvyyttä.

METSO-ohjelman tavoitteena on solmia ympäristötukisopimuksia ja tehdä luonnonhoitotöitä 82 000 hehtaarille talousmetsää vuoden 2025 loppuun mennessä. Voimassaolevan kehyksen mukaisella rahoituksella päästään noin 68 000 hehtaarin toteutukseen, joka on 83 prosenttia tavoitteesta. Tavoitteeseen pääsemiseksi Suomen metsäkeskuksen METSO-rahoitusta sekä henkilöstöresursseja tulisi nostaa METSO-ohjelman loppukaudelle, sekä lisätä toimijoiden tekemää hakemusvalmistelua. Tämä tarkoittaisi, että ympäristötukisopimuksia sekä luonnonhoitohankkeita tulisi toteuttaa vuosina 2021–2025 vuosittain yhteensä noin 6 100 hehtaaria, ja se vaatisi noin 16,5 milj. euron määrärahatasoa.

METSO-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke. Vapaaehtoisuuteen pohjaava METSO tarjoaa maanomistajalle mahdollisuuden suojella metsäänsä korvausta vastaan, joko pysyvästi tai määräaikaisesti. METSO-ohjelmassa toteutetaan myös luonnonhoitoa ilman maanomistajalle aiheutuvia kuluja. Luonnonhoitohankkeissa tehdään esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta edistäviä kulotuksia, elinympäristöjen luonnonhoitoa ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteitä. 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä: 
neuvotteleva virkamies Ville Schildt, p. 0295 162 190
 

Metsät