Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Anttila: Elintarvikeketjuun tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 6.4.2010 8.42
Puhe -

Maataloustuotemarkkinoiden toimintaa on leimannut viime aikoina epävakaus. Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan mielestä elintarvikeketjun suuri haaste on läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisääminen.

"Ministerinä tavoitteenani on jatkaa elintarvikeketjun arvonlisän jakautumisen selvittämistä. Tarvitsemme tiedon ketjun toimijoiden osuudesta. Maatalouden tuottavuuden kasvu on ollut merkittävää EU-jäsenyyden aikana, mutta tuottavuuden kasvu ei ole hyödyttänyt alkutuottajia. Avoimuutta lisäämällä voimme saada elintarvikeketjun tulojaon oikeudenmukaiselle pohjalle", Anttila totesi tänään Kouvolassa järjestetyssä maatalouden kannattavuusseminaarissa.

EU:n komissiossa pohditaan parhaillaan, miten elintarvikeketju saataisiin toimivammaksi. Komissio arvioi hyvän kauppatavan vastaisia sopimuskäytäntöjä ja on laatimassa mallisopimuksia.

"Meillä Suomessa on erittäin paljon tehtävää tuottajien ja teollisuuden tai teollisuuden ja kaupan välisien sopimusten saamisessa toimiviksi ja oikeudenmukaisiksi. Viljelijä joutuu usein heikon neuvotteluvoimansa takia kaikkein huonoimpaan asemaan. Maataloustuottajajärjestöjen keskeinen tehtävä edunvalvonnassa on parantaa tuottajien neuvotteluvoimaa ketjussa ja neuvotella teollisuuden kanssa tehtävistä sopimuksista tuottajaystävällisempiä ", ministeri Anttila sanoi.

Anttilan mielestä maataloustuotemarkkinoiden sopimussuhteet on saatava vakaalle pohjalle. Kestävien ja markkinaehtoisten suhteiden luominen vaatii hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen kitkemistä pois.

EU:n maatalouspolitiikka uudistuu vuoden 2013 jälkeen. Markkinoiden ohjauskeinoja tarvitaan tämänkin jälkeen. EU:n maatalouspolitiikan on taattava elintarvikkeiden tasainen saatavuus, vakaat tuottajahinnat ja kohtuulliset kuluttajahinnat. Ministerin mielestä on vaikea uskoa, että näitä tavoitteita saavutettaisiin ilman jonkinlaisia markkinoiden säätelykeinoja, kuten esimerkiksi parempaa kysynnän ja tarjonnan ennustettavuutta sekä kriisejä varten turvaverkkoja.

"Tarvitsemme jatkossakin vahvan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja vahvat markkinoita vakauttavat suojaverkot, kuten interventio-ostoja ja vientitukia. Elintärkeitä asioita ei voi jättää puhtaan markkinatalouden varaan", Anttila muistutti.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Minna-Mari Kaila, p. 09 160 53302, 040 775 6060