Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Anttila: Ruokaketjuun tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.7.2009 10.00
Puhe -

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat erittäin tärkeitä asioita, kun puhutaan ruuasta. ”Kuluttajilla on täysioikeus saada tietää ruuan alkuperästä, tuotantotavoista ja –menetelmistä sekä tulonjaosta ruokaketjussa” totesi maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila puhuessaan tänään Somerolla Ol Hollil -tapahtumassa.

Valmisteilla olevassa rinnakkaiselolaissa säädetään geenimuunneltujen kasvien viljelyrajoituksista ja korvausvelvollisuuksista. Tällä hetkellä Euroopan
Unioni hyväksyy GMO-kasvit viljelyyn koko Unionin alueella, mutta jäsenvaltiot asettavat ehdot viljelylle. Komissio tekee kuluvana vuonna selvityksen jäsenvaltioiden kokemuksista GMO-viljelystä. Tämän selvityksen yhteydessä käsitellään myös elintarvikkeiden GMO-merkintöjen kehittämistarpeita. ”GMO-vapaille tuotteille on saatava oma merkintä. Tieto antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä todellisia valintoja ruokaostoksilla”, toteaa ministeri Anttila.

Ruuan hinta on noussut mm. elintarvikeketjun tuotantopanosten ja ennen kaikkea raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousun takia. Viimeisen vuoden aikana tapahtunut raaka-aineiden tai tuottajahintojen lasku ei kuitenkaan vielä ole sanottavasti laskenut ruoan hintaa Suomessa.

Tulevana syksynä työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö teettävät tutkimuksen, jossa selvitetään elintarvikeketjun voimasuhteita sekä syntyvien kustannusten ja tuottojen jakautumista eri toimijoille. ”Veronmaksajina kuluttajien on saatava tietää miten elintarvikeketjussa syntyvät kustannukset ja tuotot jakaantuvat. Tämä on sitä läpinäkyvyyttä, johon kuluttajilla on täysi oikeus ja siksi asiaa on tutkittava” sanoo ministeri Anttila.

Tutkimuksen tekeminen on juuri nyt hyvin ajankohtaista, sillä kilpailulakia uudistetaan parhaillaan. Myös lokakuussa voimaan tuleva arvonlisäveron alennus lisää tarvetta läpinäkyvyydelle. ”Avoimuuden ja yhteistyön lisääminen on koko tuottajasta kuluttajaan ulottuvan ketjun etu,” muistuttaa ministeri Anttila.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ministerin erityisavustaja Minna-Mari Kaila puh. 040 775 6060