Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Koskinen: Lähiruoka ja luomu kiinnostavat

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2013 7.00
Puhe -

Lähiruoka&Luomu -messujen avajaiset 26.4.2013 klo 10Helsingin messukeskus

Hyvät lähi- ja luomuruoan ystävät!

Lähiruoka ja luomu kiinnostavat kovasti tavallisia kuluttajia, samoin ammattikeittiöitä. Osto- ja kulutusmäärät luomun ja lähiruoan osalta ovat koko ajan kasvussa ja niiden ympärille rakentuu yhä uutta yrittäjyyttä, markkinointiratkaisuja ja tuotteita. Kasvun taustalla ovat vahva kuluttajien kiinnostus sekä alan ammattilaisten halu tehdä konstailematonta, aitoa ruokaa. Ruoan alkuperä ja tuotantotapa halutaan tietää, ruuan tekijöille halutaan saada kasvot, raaka-aineet halutaan saada tuoreina ja mahdollisimman käsittelemättöminä ja ruualta odotetaan elämyksiä, tarinoita ja ennen kaikkea aitoutta ja maukkautta.

Lähiruualla on monia vahvuuksia: maaseudun elinvoimaisuuden vahvistaminen, asiakkaan lähellä toimiminen, joustavuus, mahdollisuus vaikuttaa ympäristökuormitukseen sekä lisäarvon tuottaminen kauppojen ja ravintoloiden valikoimiin. Näitä samoja arvoja on myös luomulla, jolle lisäarvoa tuottaa myös kuluttajien yhä kasvava kiinnostus eläinten hyvinvointiin, ympäristön tilasta huolehtimiseen ja ruoan lisäaineettomuuteen.

Suomen elintarvikealaa hallitsee kahtiajakoisuus. Meillä on muutama suuri elintarvikealan teollisuusyritys, joiden tuotanto kattaa suurimman osan alan tuotteista ja palveluista ja joiden tuotteet ovat kaikkien kuluttajien saatavilla ja tietoisuudessa. Toisaalta Suomen lähes 3 000 elintarvikealan yrityksistä yli 90% on pieniä, osa jopa yhden hengen mikroyrityksiä. Nämä elintarvikealan pienemmän mittakaavan yritykset ovat lähiruuan tuottajia parhaimmillaan, sillä tutkimusten mukaan ne hankkivat pääraaka-aineensa omasta maakunnasta ja myös markkinoivat niitä lähinnä omaan maakuntaan. Näitä yrityksiä täällä messuillakin on mukavasti mukana.

Tutkimusten mukaan luomuruoka haluttaisiin mieluiten ostaa kotimaisena. Muita syitä luomun suosimiseen ovat kuluttajaselvitysten mukaan kiinnostus ympäristöasioihin ja eläinten hyvinvointiin sekä ruoan lisäaineettomuuteen ja puhtauteen. Kotimaisen luomutuotannon määrää pitää lisätä ja luomuelintarvikkeiden valikoimaa kasvattaa, jotta pystytään vastaamaan lisääntyvään kysyntään. Luomupeltoala lisääntyi 8 % toissa vuonna ja jopa 11 % viime vuonna. Kasvun pitäisi olla noin 10 % joka vuosi, jotta pääsemme hallituksen tavoitteeseen eli 20 %:iin viljelyalasta vuonna 2020. Myös luomukotieläintilojen ja elintarvikevalmistajien määrä kasvaa. Se on erinomainen asia ja sitä me tuemme jatkossakin, jotta luomuelintarvikkeiden valikoimaa saadaan kasvatettua sekä vähittäiskaupassa että ammattikeittiöissä.

Hallituksessa ruoka on nähty merkittäväksi yhteiskunnan sektoriksi. Ruokasektori on selvästi tulevaisuuden kasvuala, jolle perusteita antavat erityisesti vihreä talous ja sen kasvu. Kansallisen ruokastrategian ja ruokapoliittisen selonteon suuntaviivat antavat meille viitoitusta tällä kasvun tiellä.

Hallitusohjelma nostaa kuluttajan avainasemaan: hyvin toimivassa elintarvikeketjussa kuluttajan tekemät valinnat ohjaavat kauppaa, teollisuutta, ravitsemuspalvelujen tarjoajia ja maataloutta toimimaan asiakaslähtöisesti. Hallitusohjelma vastaa kuluttajien vaateeseen saada tietää ruokansa alkuperästä lisää avointa ja läpinäkyvää tietoa. Alkuperän lisäksi ohjelmassa mainittiin erikseen ruoan tuotantotapa, mikä osoittaa tahtotilaa vastata kuluttajien kiinnostukseen eettisestä ruoan tuotannosta ja myös kiinnostukseen terveellisemmästä ruokavaliosta ja ruoan mahdollisista lisäaineista. Tämä on erittäin ajankohtaista Eurooppaa ravistelleiden hevosenliha- ym. skandaalien mainingeissa.

Hallitus lupasi ottaa Suomen maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi luomu- ja lähiruoan osuuden kääntämisen vahvaan nousuun. Tämän saavuttamiseksi hallitus toteuttaa luomualan ja lähiruoan kehittämisohjelmat. Niiden tavoitteet hallitus vahvisti tammikuussa iltakoulussaan ja lopulliset ohjelmat tulevat Valtioneuvoston käsittelyyn toukokuussa. Ohjelmilla tavoitellaan lisää tuotantoa vastaamaan kysyntään, jalostusarvon nostoa, pienimuotoisemman jalostustoiminnan helpottamista lainsäädännön ja neuvonnan keinoin, alkutuotannon mahdollisuuksien lisäämistä, kulutuskäyttäytymisen muutosta yhä enemmän luomua suosivaksi ja ruoan ja sen tekijöiden arvostuksen lisäämistä. Lähiruoka- ja luomuohjelmat ovat vahvasti jo toteuttamassa hallituksen niille antamia tavoitteita: nämä messut ovat tästä yhtenä esimerkkinä!

Hallitus on lähiruuan ja luomun edistämisessä raamit ja linjaukset antava toimija. Hallinto edistää luomua ja lähiruokaa sen käytettävissä olevilla ohjaustyökaluilla. Kehittämistyöhön tarvitsemme mukaan kaikki ruokaketjun toimijat. Alkutuotannon on oltava kannattavaa, jotta laadukasta raaka-ainetta on saatavilla. Tarvitsemme ennakkoluulottomia, asiakasta tarkalla korvalla kuuntelevia jalostusyrityksiä, hyllytilaa lähiruualle ja luomulle tarjoavia vähittäiskauppoja, uusia markkinointi- ja logistiikkaratkaisuja, tutkimusta, neuvontaa ja viestintää mutta ennen kaikkea valistuneita kuluttajia.

Nyt avautuvat messut ovat yksi osoitus siitä, miten kuluttajille tuodaan lähiruoka ja luomu tutuiksi. Järjestämällä Lähiruoka&Luomu -messut samaan aikaan lapsimessujen kanssa uskon, että jatkossa yhä useampi perhe havahtuu myös pohtimaan ruokavalintojaan ja miettimään ruoan alkuperää ja tuotantotapoja.

Hienoa, että Suomen Messut ovat lähiruoan ja luomun suhteen ajan hermolla uuden messutapahtuman myötä. Lähiruoka&Luomu -messujen tarjonta on monipuolista ja pitää sisällään niin keittiöammattilaisten kuin kotikokkaajien osaamista esiin tuovat kilpailut, paljon yrityksiä, tuotteita ja maakuntien makuja sekä eri toimijoiden tietoiskuja ja muuta faktaa toimialasta.

Toivon messuille onnea ja menestystä! Samalla toivotan teidät kaikki tervetulleiksi maa- ja metsätalousministeriön osastolle hallissa 2!