Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Leppä: Suomenhevosen asemaa hevostaloudessa on vahvistettava

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 2.2.2019 10.00
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vaatii, että suomenhevosen asemaa hevostaloudessa on vahvistettava. Ministeri Leppä esittää, että suomenhevosten ikäluokkalähtöjen ja Kuninkuusravien palkintotasoa sekä suomenhevosratsujen kasvatustukea olisi korotettava. Ehdotus tullaan käsittelemään yhdessä hevosalan kanssa, osana hevostalouden vuosittaista tuotonjakoprosessia. Muutokset tulisivat näin voimaan aikaisintaan vuoden 2020 alusta lukien.

Nuorten suomenhevosten kilpailujen palkintotasoa ehdotetaan parannettavaksi yleisesti. Suomenhevosten ikäluokkalähtöihin osallistuminen tulisi saada entistä kannattavammaksi lähtöjen voittajien lisäksi kaikille osallistuville valjakoille. Nuorille suomenhevostammoille tulisi järjestää nykyistä enemmän omia lähtöjä ja nostaa myös niiden palkintoja. Kuninkuusravien osakilpailulähtöjen palkintoja ehdotetaan korotettavaksi ja tähän vuosittaiseen tapahtumaan osallistuminen pitäisi saada nykyistä houkuttelevammaksi. 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuoden 2017 marraskuussa hevosalan selvityshenkilöksi eri­koiseläinlääkäri Antero Tupamäen, jonka tehtävänä oli laatia toimenpide-ehdotukset hevostalou­den edistämiseksi sekä hevosalan yleisten toimintaedellytysten, alan yritysten kilpailukyvyn ja he­vosten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Selvitysmiehen työn tueksi yli 100 alan asiantuntijaa esitti näkemyksiään hevosalan tulevaisuuden tarpeista. Tupamäen koostama aineisto on viimeistelty ministeriössä vir­katyönä.

Hevostalousselvityksessä tuodaan esille kymmenen pääasiallista kehittämiskohdetta. Kehittämis­tarpeita esitetään laaja-alaisesti, mm:

  • hevosalan opetukseen, tutkimus- ja hanketoimintaan,
  • hevosalan yrittäjyyteen ja hevosavusteiseen kuntoutukseen,
  • alan tiedotukseen, markkinointiin ja neuvontaan,
  • hevoskasvatukseen sekä
  • hevosalan keskusjärjestöjen hallintoon ja organisoitumiseen.

Selvityksessä esitetään, että suomenhevosrodun asemaan kasvatuksessa kiin­nitetään eri­tyistä huomiota.

- Selvitystyön ja hevosalan kanssa käytyjen keskustelujen nojalla on käynyt selväksi, että suomenhevosella on koko kansan tuki takanaan. Siksi ehdotankin näitä edellä mainittuja toimenpiteitä Hippoksen ja koko hevosalan arvioitavaksi, toteaa ministeri Leppä.

- Olen saanut raviradoilta paljon palautetta tukijärjestelmän passivoivista ongelmista. Siksi onkin hyvä, että hevostalouden toimintatuen oma varainhankinta lasketaan tästä vuodesta eteenpäin Euroopan komission valtiontukipäätöksen ensimmäisen ja toisen vuoden keskiarvosta, jota sitten käytetään loppukausi. Näin raviradoilla on aito mahdollisuus lisätä omaa varainhankintaa. En ole täysin tyytyväinen järjestelmän kannustavuuteen, mutta tämä on merkittävä askel parempaan suuntaan. Tukijärjestelmästä on rakennettava sellainen, että se kannustaa raviratoja kehittämään omaa varainhankintaa ja toimintaa mahdollisimman paljon. Lisäksi tämä on ensimmäinen vuosi, kun nuorisotyö huomioitiin omana ryhmänään raviratojen toimintatuen kustannuksissa. Mahdollisuudet kasvattaa nuorisotyön avustusosuutta jatkossa näyttävät hyviltä, painottaa Leppä.

Ministeri Leppä pitää selvitystyötä hyvänä pohjana parhaillaan Suomen Hippos ry:ssä valmisteltavalle hevosalan tulevaisuustyölle. 

- Ministeriön, Hippoksen ja koko hevosalan on yhdessä toimittava siten, että kasvatusmäärät ja sitä kautta koko hevosala saadaan Suomessa nousuun. Vain täten voimme varmistaa, että myös ensi vuosikymmenellä suomalaisia viihdyttävät ja sykähdyttävät tulevaisuuden Ranch Kellyt, Akaasiat ja Costellot. Tämä tapahtuu tulevaisuuden raviradoilla, joista on kehittynyt yhä laajempaa suomalaisjoukkoa viihdyttäviä tapahtumakeskuksia, Leppä visioi.

Hevostalousselvitys 2018 – kehittämisehdotukset

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

ministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424
neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö p. 02951 62077
neuvotteleva virkamies Tauno Junttila p. 02951 62290