Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Minister Leppä: Finska hästens ställning inom hästhushållningen bör stärkas

Jord- och skogsbruksministeriet
2.2.2019 10.00 | Publicerad på svenska 6.2.2019 kl. 11.24
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kräver att den finska hästens ställning inom hästhushållningen stärks. Minister Leppä föreslår att prispengarna vid lopp för den egna åldersklassen och vid Kungstravet för finska hästar bör höjas, likaså uppfödningsstödet för finska ridhästar. Förslaget kommer att diskuteras med hästsektorn som en del av den årliga processen för fördelning av avkastningen inom hästhushållningen. Förändringarna träder därmed i kraft tidigast från ingången av 2020.

Det föreslås att nivån på prispengarna vid tävlingar för unga finska hästar ska höjas generellt. Målet är att det ska bli lönsammare att delta i lopp för den egna åldersklassen för finska hästar, inte bara för dem som vinner loppet utan också för alla deltagande ekipage. För unga ston av finska hästar bör det ordnas flera egna lopp, och prispengarna även för dessa höjas. Det föreslås att prispengarna vid deltävlingarna i Kungstravet ska höjas och att det borde bli mer lockande att delta i det årliga evenemanget. 

Jord- och skogsbruksministeriet utsåg i november 2017 specialveterinären Antero Tupamäki till utredare med uppgift att ta fram förslag till åtgärder för att främja hästhushållningen och trygga hästsektorns allmänna förutsättningar, branschföretagens konkurrenskraft och välbefinnandet hos hästar. Som stöd för utredarens arbete lade mer än 100 branschexperter fram sina synpunkter på de framtida behoven inom området. Det material som Tupamäki sammanställde har slutförts som tjänsteuppdrag vid ministeriet.

I utredningen om hästhushållningen presenteras tio huvudsakliga utvecklingsobjekt. Utvecklingsbehov lyfts fram inom ett brett fält, bl.a. när det gäller

  • undervisning, forskning och projektverksamhet inom hästsektorn,
  • företagande i branschen och hästassisterad rehabilitering,
  • information, marknadsföring och rådgivning,
  • hästuppfödning och
  • centralorganisationernas förvaltning och organisering inom hästsektorn.

I utredningen föreslås att det vid uppfödning ska fästas särskild vikt vid den finska hästrasens ställning.

– Utifrån utredningsarbetet och de diskussioner som förts med hästsektorn står det klart att den finska hästen har hela folkets stöd. Därför föreslår jag ovan nämnda åtgärder, och att de ska bedömas av Hippos och hela hästsektorn, konstaterar minister Leppä.

– Jag har fått mycket respons från travbanorna om stödsystemets passiverande problem. Därför är det bra att branschens medelsanskaffning för verksamhetsstödet från och med i år beräknas utifrån medeltalet av det första och andra stödåret i Europeiska kommissionens beslut om statsunderstöd, och att detta medeltal sedan tillämpas perioden ut. På detta sätt har travbanorna en reell möjlighet att öka sin egen medelsanskaffning. Jag är inte helt nöjd med incitamenten i systemet, men detta är ett tydligt steg mot det bättre. Stödsystemet bör vara uppbyggt så att det i så hög grad som möjligt uppmuntrar travbanorna att utveckla sin egen medelsanskaffning och verksamhet. Dessutom är det här det första året som ungdomsarbete beaktades som en egen grupp i kostnaderna för verksamhetsstödet till travbanor. Det ser ut att finnas goda möjligheter att framdeles öka ungdomsarbetets andel av understödet, framhåller Leppä.

Minister Leppä anser att utredningen utgör ett bra underlag för det framtida arbete inom hästsektorn som bereds vid Finlands Hippos rf. 

– Ministeriet, Hippos och hela hästsektorn bör agera tillsammans så att uppfödningen och därigenom hela branschen får ett uppsving i Finland. Endast på detta sätt kan vi säkerställa att vi finländare även under nästa årtionde får uppleva spänningen och följa framgångarna hos framtidens Ranch Kelly, Akaasia och Costello. Detta kommer att äga rum på framtidens travbanor, som har blivit evenemangscenter som underhåller en allt större grupp av finländare, visionerar Leppä.

Utredning om hästhushållningen 2018 – utvecklingsförslag (på finska)

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424
Tapani Sirviö, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 077
Tauno Junttila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 290