Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

MMM esittää investointitukien haun avaamista

Maa- ja metsätalousministeriö 22.10.2008 9.01
Tiedote -

Maatalouden investointitukien laaja haku on tarkoitus avata 31.10.2008. Asiasta päätetään valtioneuvostossa huomenna. Haku päättyy 9.1.2009. Maatalouden rakennetukijärjestelmä uudistettiin tämän vuoden alusta. Maatalouden investointitukea ei enää voi hakea jatkuvasti, vaan vuosittain järjestetään hakukierroksia.

Maataloudessa on käynnissä nopea rakennemuutos ja tuottajia luopuu tuotannosta. Investointitukien tavoitteena on säilyttää tuotantokapasiteetti niin suurena, että kotieläintuotannon tärkeimpien sektoreiden tuotanto vastaa kulutusta.

Rakentamisen suhdanne on heikkenemässä. Investointituet antavat rakennussektorille mahdollisuuden oikaista laskevaa kierrettä. Investointituen avustuksiin esitetään käytettäväksi ensi vuodelle 135 miljoonaa euroa. Avustusten ja korkotukilainojen avulla maataloudessa voidaan toteuttaa arviolta noin 500 miljoonan euron investoinnit. Niistä pääosa kohdistuu rakentamiseen.

Tammikuun alussa päättyvän hakukierroksen osalta tukipäätökset on tarkoitus tehdä TE-keskuksissa maaliskuun loppuun mennessä. Tuen saaja voi aloittaa hankkeen toteuttamisen saatuaan TE-keskuksen päätöksen. Investointitukea ei voida enää myöntää toimenpiteeseen, joka on jo aloitettu. Rakentamisessa hanke katsotaan aloitetuksi, kun rakennuksen perustustyö on aloitettu valamalla tai muulla vastaavalla pysyvällä tavalla. Jos perustustyön toteuttaa urakoitsija, hanke on alkanut, kun lopullinen urakkasopimus tai sopimus työn teettämisestä on allekirjoitettu. Sopimusten tekeminen katsotaan aloittamiseksi, ei tarjousten pyytämistä.

Tukea myönnettäisiin tilan pidon aloittamiseen ja kotieläintuotantorakennuksiin, erityisesti maito- ja nautasektorin uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin sekä sika- ja siipikarjatalouden peruskorjausinvestointeihin. Tukea voisi hakea myös viljantuotannon investointeihin, kuten viljankuivaamoiden rakentamiseen, sekä muun muassa uusiutuvaa energiaa käyttävien maatilan lämpökeskusten ja biokaasulaitosten rakentamiseen.

Maatilalla toimivan biokaasulaitoksen rakentaminen on ensimmäistä kertaa tukikohteena. Tuen edellytyksenä on, että biomassasta tuotetaan kaasua käytettäväksi maatilan tuotannossa tarvittavien rakennusten lämmittämiseen tai tuotetaan muuta maatilan tuotannossa tarvittavaa energiaa, käytännössä lähinnä sähköä. Yli puolet laitoksessa käytettävästä biomassasta on oltava peräisin hakijana olevan viljelijän tai maataloutta harjoittavan yhteisön tai sen osakkaiden hallinnassa olevilta maatiloilta, joilla myös yli puolet tuotetusta energiasta pitää käyttää.

Nuoren viljelijän aloitustuki ja maatalouden investointituet rahoitetaan Maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta. Vuoden 2009 investointiavustuksiin ja nuoren viljelijän aloitustukeen maa- ja metsätalousministeriö esittää varattavaksi yhteensä 153 miljoonaa euroa, josta 85 miljoonaa euroa kohdennettaisiin ensimmäisen, lokakuun lopussa aukeavan haun investointeihin. Korkotukilainojen myöntämisvaltuutta esitetään käytettäväksi vuonna 2009 yhteensä 305 miljoonaa euroa. Seuraava vuoden 2009 haku järjestettäisiin 15.2. – 15.4.2009.

Jos määräraha ei riitä kaikkiin tukihakemuksiin, sovelletaan valintamenettelyä. Investointitukihakemuksia verrataan investoinnin kannattavuuden ja tilan tuotanto-olosuhteiden, kuten yrittäjän työympäristön, luonnonvarojen kestävän käytön tai eläinten hyvinvoinnin perusteella.

Tuettavalta yritystoiminnalta edellytetään jatkuvaa kannattavuutta. Maatalouden harjoittamisella on oltava olennaista merkitystä hakijan toimeentuloon. Maatalouden investointituki myönnetään avustuksena, korkotukilainan korkotukena, valtiontakaukseen liittyvänä tukena tai näiden yhdistelmänä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Esko Juvonen, p. (09) 1605 3345, 040 733 6218