Hyppää sisältöön
Media

Muutoksia eläinten lääkitsemismahdollisuuksiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2021 13.18
Tiedote
Possut ovat karsinassa rehukupin ääressä

EU tarjoaa uusia aseita mikrobilääkeresistenssin vastaiseen taisteluun, ja eläinlääke- ja lääkerehumääräykset pätevät kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Muutokset astuvat voimaan ensi vuoden tammikuun lopussa.

Hallitus esittää 28.10. eduskunnalle, että eläinten lääkitsemisestä annetun lain, eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain sekä rehulain muuttamiseksi annettavilla lakiesityksillä toimeenpannaan Euroopan unionin eläinlääkkeitä ja lääkerehuja koskevat asetukset. Päivitettyjen lakien on tarkoitus tulla voimaan 28.1.2022 yhtäaikaisesti EU-asetusten soveltamisen alkaessa.

Eläinlääkäreiden oikeus saada apteekkien tavoin keskeytymättömästi lääkkeitä tukkukauppiailta turvataan. Eläinlääkäreiden oikeudet luovuttaa eläinlääkkeitä pysyisivät lakimuutoksen jälkeen ennallaan, eli eläinlääkärit eivät jatkossakaan toimisi apteekkien kaltaisesti lääkkeiden vähittäismyyjinä.

Tietyt kriittiset mikrobilääkkeet varataan ainoastaan ihmisille ja eläimille tarkoitettujen mikrobilääkkeiden käyttöä rajoitetaan. Lain tultua voimaan aloitetaan tiedonkeruu eläimille käytetyistä mikrobilääkkeistä. Jatkossa eläinlääkemääräykset ja lääkerehumääräykset tunnustetaan koko unionin alueella.

Lääkerehun valmistuksen ja sisämarkkinakaupan ilmoitusvelvollisuutta yksinkertaistetaan

Rehulakia koskevan hallituksen esityksen mukaisesti lääkerehuihin liittyvät säännökset pysyvät pääsääntöisesti ennallaan. Lääkerehun valmistukseen käytetään lääkemuodoltaan esisekoitteita. Tilarehustamot sekä hyväksytyt tilasekoittajat saavat mahdollisuuden valmistaa lääkerehua tilan omille eläimille lain tultua voimaan. Lääkerehun valmistukseen ja sisämarkkinakauppaan liittyvää ilmoitusvelvollisuutta harvennetaan ja yhdenmukaistetaan, ja tiedot ilmoitetaan jatkossa vuosittain Ruokavirastolle.

Lääkerehuasetuksen tavoitteena on rehu- ja elintarviketurvallisuuden varmistaminen sekä ympäristön suojelu ja mikrobilääkeresistenssin rajoittaminen. Samalla tuetaan sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa, mahdollistetaan innovaatioita sekä yhdenmukaistetaan rehualan toimijoiden toimintaedellytyksiä.

Lisätietoja:

Laki eläinten lääkitsemisestä ja laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta

johtava asiantuntija Nina Kaario, nina.kaario(a)gov.fi, p. 050 573 6309
lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, timo.ramanen(a)gov.fi, p. 040 158 9400

EU:n eläinlääkeasetuksen (EU) 2019/6 säännökset

Rehulaki

neuvotteleva virkamies Marita Aalto, marita.aalto(a)gov.fi, p. 040 593 0136 
lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, hannu.miettinen(a)gov.fi, p. 029 516 24 78

EU:n lääkerehuasetuksen (EU) 2019/4 säännökset