Hyppää sisältöön
Media

Neuvosto myönteinen maaseudun kehittämiselle, mutta byrokratiaa pitää karsia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2011 18.40
Tiedote -

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli tänään maaseudun kehittämisen asetusehdotuksesta, joka on osa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamispakettia. Neuvosto hyväksyi vähävaraisten ruoka-apuun jatkon vuosille 2012 ja 2013. Neuvosto saavutti ratkaisun Mustanmeren vuoden 2012 kalastusmahdollisuuksista.

Komissio kertoi, että Euroopan parlamentti vastustaa EU:n ja Marokon välisen kalastussopimuksen jatkoa, minkä takia EU-alusten kalastus Marokon vesillä on keskeytynyt. Huomenna jatketaan neuvotteluja EU:n vuoden 2012 sisäisten ja ulkoisten kalastusmahdollisuuksista ja keskustellaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Jäsenmaat pitivät maaseudun kehittämistoimenpiteitä hyvinä välineinä vastata maatalouden uusiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen. Komission ehdottamaa maaseudun kehittämisohjelmien valmistelua ja koordinointia muiden ohjelmien kanssa pidettiin kuitenkin liian monimutkaisena ja hitaana. Maaseudun kehittämispolitiikan toimet nähtiin yleisesti ottaen hyviksi, mutta niiden yksityiskohdissa on vielä tarkasteltavaa.

Ministeri Koskinen korosti, että maaseudun kehittämisasetuksen toimenpiteet ovat Suomelle erittäin tärkeitä. Komission ehdottamat toimenpiteet vastaavat hyvin maatalouspolitiikan uusiin haasteisiin. Ministeri Koskinen vaati kuitenkin maaseudun kehittämisohjelmien laatimis- ja hyväksymisprosessin yksinkertaistamista, jotta uusi ohjelma pystytään valmistelemaan hyvissä ajoin ja uusi ohjelmakausi saadaan sujuvasti käyntiin vuonna 2014.

Suomi voi pääosin hyväksyä komission ehdotuksen epäsuotuisten alueiden tukijärjestelmästä. Siihen sisältyy kuitenkin vaatimus yksittäisten alueiden jättämisen tukea vaille silloin kun luonnonhaitta on voitettu alueella esimerkiksi investointien avulla. Suomi ei voi hyväksyä tätä vaatimusta niissä tapauksissa, joissa alueen epäsuotuisuus on määritelty kasvukauden lyhyyden perusteella. Ilmastosta aiheutuvaa luonnonhaittaa ei voida voittaa investoinneilla.

Suomi pitää myös tarpeettomana ehdotettua suoritusvarausta. Riskinhallinnassa Suomi olisi valmis menemään komission ehdotusta pidemmälle ja kehittämään uudenlaisia indekseihin perustuvia riskinhallintavälineitä. Kriisirahastoon ja muihin riskinhallintavälineisiin liittyen on tärkeää luoda selvät pelisäännöt.

Neuvosto hyväksyi yksimielisesti päätelmät komission alustavista linjauksista maataloustuotteiden menekinedistämiseen. Komissio on linjannut menekinedistämisen täytäntöönpanon tavoitteita sekä tulevia painopisteitä. Esimerkiksi EU:n elintarvikkeiden menekkiä pyritään lisäämään EU:n ulkopuolella ja jäsenmaiden yhteisiä menekinedistämishankkeita suositaan.

Neuvoston asialistalla oli myös neljä muuntogeenisiin organismeihin liittyvää ehdotusta, joista ei saatu määräenemmistöä puolesta eikä vastaan. Ehdotukset palautuvat komission päätettäväksi.

Vähävaraisten ruoka-apuohjelma sallii nykyistä monipuolisemman tuotevalikoiman käytön vuosina 2012 ja 2013. Interventiovarastojen ollessa tyhjinä tuotteiden osto markkinoilta sallitaan. Päätöstä ohjelman jatkosta vuoden 2013 jälkeen ei ole tehty ja osa jäsenmaista vastustaa sen jatkamista.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

maatalousneuvos Kari Valonen, p. (09) 160 52428 (maatalous)
kalastusneuvos Markku Aro, p. (09) 160 53361 (kalastus)