Hyppää sisältöön
Media

Neuvosto päätti Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2024, silakan kalastus jatkuu normaalisti kohtuullisin kiintiöin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2023 16.34
Tiedote

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto sopi tiistaina vuoden 2024 Itämeren kalastuskiintiöistä Luxemburgissa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on erittäin tyytyväinen vastuulliseen päätökseen.

”Nyt hyväksytty ratkaisu on parhaan tieteellisen neuvon sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja Suomen tavoitteiden mukainen. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että neuvosto päätti jatkaa silakan kohdennettua kalastusta tieteellisen neuvon mukaisesti.  Päätöksen mukaan lohen kohdennetun kaupallisen kalastuksen jatkaminen Saaristomeren ja Merenkurkun välisellä alueella edellyttää Suomen ja Ruotsin lisäsuojelutoimien arviointia ICES:ssä ja myönteistä tieteellistä neuvoa. Tällä kokonaisratkaisulla on suuri merkitys koko elinkeinokalataloudelle ja suomalaiselle ruokakulttuurille yleisesti”, ministeri Sari Essayah sanoo.

Pohjanlahdella silakkakannan kehitys on viime vuosina ollut laskeva. Luonnonvarakeskukselta on syksyn aikana kuitenkin saatu rohkaisevia tietoja kannan tilasta ja silakoiden kohenevasta kuntokertoimesta. Tässä tilanteessa neuvosto päätti tieteellisen neuvon perusteella pienentää Pohjanlahden silakkakiintiötä 31 prosentilla, jonka lisäksi Suomi ja Ruotsi sitoutuivat sulkemaan troolikalastuksen Selkämeren aluevesillä 25.5. – 30.6.2024 välisenä aikana. Toimenpiteellä pyritään rauhoittamaan silakoiden kutuvaellusaikaa ja luomaan edellytyksiä silakoiden suurelle vuosiluokalle.

Silakan kalastuskiintiötä Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella pienennettiin 43 prosenttia ja kilohailikiintiötä 10 prosenttia. Alueen silakkakanta on heikko, joten lisätoimenpiteenä silakan kutuvaelluksen rauhoittamiseksi kiellettiin silakan ja kilohailin troolikalastus Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella keväällä 2024. Lisäksi sovittiin, että troolikalastus kielletään Itämeren pääaltaalla, Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Ahvenanmerellä kevään aikana kuukaudeksi silakan kutuajan rauhoittamiseksi, samalla tavalla kuin Pohjanlahden alueella.

Pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiötä pienennettiin 15 prosentilla 53 967 loheen.  Sen lisäksi komissio pyytää ICES:lta tieteellistä neuvoa lohenkalastuksen (sekä kaupallisen että vapaa-ajan) lisäsäätelytoimenpiteistä vuonna 2024. Saadun neuvon perusteella komissio antaisi ennen kalastuskauden alkua ehdotuksen, jonka perusteella lohenkalastusta voitaisiin jatkaa Saaristomerellä, Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa. Lisäsäätelyllä vahvistettaisiin aikaisin kutuvaellukselle saapuvien arvokkaiden luonnonlohien suojelua. Ruotsi ryhtyy lisäksi alueellisiin toimiin heikon Ljunganjoen lohikannan suojelemiseksi.

”Kokonaisuutena olen erittäin tyytyväinen tähän vastuulliseen ratkaisuun, joka on Suomen tavoitteiden mukainen, mikä kertoo vaikuttamistyömme hyvästä onnistumisesta. Se on tieteellisen neuvon mukainen ja sen avulla tuemme parhaalla tavalla kalakantojen elinvoimaisuutta ja samalla takaamme myös kalastuselinkeinon tulevaisuuden”, ministeri Essayah summaa.

”Meille ahvenanmaalaisille kalastus ei ole vain tärkeä ala, jolla meillä on omaa toimivaltaa, vaan se on myös osa dna:tamme. Siksi minulle ja maakunnan hallitukselle oli tärkeää olla mukana neuvotteluissa. Yhteistyö valtakunnan kanssa on toiminut erinomaisesti, ja olemme kulkeneet käsi kädessä läpi koko prosessin. Haluan kiittää sekä kollega Essayahia että koko Suomen neuvottelutiimiä erittäin hyvästä yhteistyöstä”, toteaa Ahvenanmaan kalastusministeri Fredrik Karlström.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. +358 295162458
 

Kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuonna 2024

Itämeren kalakanta

EU TAC 2023 ja muutos sekä Suomen kiintiö

Pohjanlahden silakka 

55 000 tonnia (-31 %)           45 092 tonnia

Pääaltaan silakka                                

40 368 tonnia (-43 %)             8 853 tonnia

Läntinen silakka                           

788 tonnia (0 %)

Riianlahden silakka 

37 953 tonnia (-17 %)

Kilohaili 

201 703 tonnia (-10 %)         10 379 tonnia

Pääaltaan/Pohjanlahden lohi

53 967 lohta (-22 %)            13 945 lohta

Suomenlahden lohi

10 144 lohta (7 %)                  9 104 lohta

Itäinen turska 

595 tonnia (0 %)                          10 tonnia

Läntinen turska

340 tonnia (-30 %)                        3 tonnia

Punakampela  

11 313 tonnia (0 %)

EU ja kansainväliset asiat Kalat